Gemeente Amersfoort

Persbericht gemeente Amersfoort - woensdag 29 september 2010

Aanbod jongerenwerk Vathorst

Bestaande voorzieningen in de wijk bieden voldoende mogelijkheden om voor jongeren in Vathorst en Hooglanderveen activiteiten te programmeren. Daarnaast is er behoefte aan een kleinschalige herkenbare plek en ondersteuning bij het organiseren van activiteiten. Dat is de uitkomst van de verkenning van de behoefte van jongeren, professionals, formele en informele aanbieders in de wijk die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Daarom wordt voor 2011 de capaciteit van het jongerenwerk uitgebreid en naar een locatie voor de gewenste basisunit gezocht. Het voorziene stand-alone jongerencentrum wordt niet gebouwd.

Uit het overleg met de wijk bleek dat naast een herkenbare centrale plek vooral behoefte is aan ondersteuning bij de organisatie van activiteiten. Die ondersteuning hoeft niet altijd door jongerenwerk te worden gegeven, maar kan ook komen van professionals op het gebied van bijvoorbeeld cultuur of sport en vanuit verschillende locaties in de wijk. Zo kan een activiteitenlint door de wijk ontstaan. "Met deze invulling kunnen we zowel de jongeren in Vathorst als Hooglanderveen mogelijkheden bieden elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien," aldus jeugdwethouder Stoelinga.

Structurele voorzieningen
In 2011 moet nagegaan worden hoe dit alternatief in 2012 structureel kan worden voortgezet.

Noot voor de redactie,

Gemeente Amersfoort