Niveau docentenopleidingen onder peil decennium geleden

Publicatiedatum: 29-09-2010


Het niveau van de lerarenopleidingen ligt onder het peil van 10 jaar geleden. Uit onderzoek onder potentiële bezoekers van de vakbeurs de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), 25 tot en met 29 januari 2011 in Jaarbeurs Utrecht, blijkt dat 52% van de 125 directie- en managementleden uit alle onderwijssegmenten het met deze stelling eens is. Van de 542 ondervraagde docenten, onderwijsondersteunend personeel en ICT-coördinatoren vindt 56% dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland goed is. Volgens 85% van het onderwijspersoneel zijn zij afhankelijk van investeringen vanuit de overheid om onderwijsinnovaties door te voeren. Hoewel de bezuinigingen nog niet concreet zijn vormgegeven door het aankomende kabinet heeft directie en management (41%) hierop wel geanticipeerd. Daarnaast zijn ze (78%) het oneens met de stelling dat het best met minder geld kan in het onderwijs.

Ontwikkelingen in onderwijs
Het niveau van de basisschoolleerling wordt grotendeels via de CiTO toets bepaald. Een ontwikkeling is dat de vervolgopleiding van leerlingen wordt voorgeschreven aan de hand van een volgsysteem. Echter, 48% van de werknemers van de scholen vindt dat dit systeem niet goed genoeg is om de CiTO toets te vervangen. Er is enige verdeeldheid over de stelling dat iedere leerling over 10 jaar een individuele leerroute (massamaatwerk) heeft. 37% van de directieleden ziet dat deze ontwikkeling zich doorzet en 33% geeft het geen kans. Er is wel een sterke wens vanuit directies (47%) om onderwijs een meer internationale focus te geven.

Overige stellingen
* 40% van het onderwijspersoneel constateert dat de hoeveelheid aan informatie voortvloeiend uit o.a. social networks/tv/internet (infobesitas) afleidt van de schoolprestaties.
* 6% van de ondervraagde directies werkt niet met een meerjarenbegroting. Daarentegen werkt 88% hier wel mee.
* 47% van het onderwijspersoneel zegt dat het in toom houden van klas ten koste gaat van het doceren van de lesstof en 30% ondervindt dit niet.
* Hoewel de bezuinigingen nog niet concreet zijn is er wel de angst dat dit leidt tot minder intensieve begeleiding per leerling. Een groot deel van het onderwijzend personeel, 85%, vreest dit.

Onderzoek
Het onderzoek heeft gelopen van 10 september t/m 23 september 2010 en is gehouden onder potentiële bezoekers van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Voor de stellingen van docenten, onderwijsondersteunend personeel en ICT-coördinator hebben in totaal 542 respondenten deelgenomen uit alle onderwijssegmenten. Voor de stellingen voor de directie/management hebben 125 respondenten uit alle onderwijssegmenten deelgenomen. De respondenten waren grotendeels afkomstig uit het primaire- en voortgezet onderwijs en daarnaast uit MBO, HBO en WO.

Over de NOT
NOT 2011: voor en door het onderwijs. De Nationale Onderwijs Tentoonstelling is dé beurs waar onderwijzend Nederland samenkomt voor een compleet overzicht van producten en diensten voor het onderwijs. De duidelijke segmentatie van de beurs op productgroepen maakt dat bezoekers makkelijk hun weg vinden in dit brede aanbod. De segmenten zijn Bouw, Facilitair & Inrichting, Management, Advies & Organisatie, Leren en Onderwijzen met ICT , Leermiddelen & Materialen, Dagtrips, theater en cultuur en Educatieve uitgeverijen. De NOT is in het onderwijs synoniem geworden voor bijblijven, innoveren, oriënteren en investeren. Meer informatie: www.not-online.nl.

Data en tijden
Dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 januari 2011 van 09.30 - 17.00 uur in Jaarbeurs Utrecht, hal 7 t/m 12.


-.-.-.-.-.-.-.-.-

Noot voor de redactie(