Gemeente De Marne


Activiteiten Oud & Nieuw 2010/2011

Activiteiten

Het is in de gemeente De Marne gebruikelijk dat op een aantal plaatsen op oudejaarsdag met carbid wordt geschoten. Hiervoor moet vergunning worden aangevraagd. Ook wordt er voor een aantal (vaste) plekken een vergunning aangevraagd voor een brandstapel. Beide activiteiten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Subsidie

Ook is het mogelijk voor activiteiten tijdens de komende nieuwjaarsviering een aanvraag in te dienen voor subsidie. Ook hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet een activiteit bijvoorbeeld worden georganiseerd door een rechtspersoon, zoals een vereniging dorpsbelangen of het bestuur van een jeugdsoos.

Aanvragen

Zowel de aanvragen voor carbidschieten als voor een brandstapel en een verzoek
om subsidie moet schriftelijk worden ingediend voor 1 november 2010.