Ingezonden persbericht


Eneco spreidt internationale vleugels verder uit

Eerste Nederlandse windmolenpark in Groot-Brittannië geopend

Rotterdam, 29 september Energiebedrijf Eneco zet een belangrijke eerste stap bij de realisatie van haar plannen in Groot-Brittannië met de ingebruikneming vandaag van Tullo Wind Farm. Het project bestaat uit zeven windturbines, geplaatst bij het Schotse plaatsje Laurencekirk ten zuiden van Aberdeen. De opwekcapaciteit is 17,5 MegaWatt. Met de ingebruikstelling is Eneco het eerste Nederlandse bedrijf dat een windpark in Groot-Brittannië heeft draaien.

De ingebruikname van het windpark Tullo past in de strategie van Eneco om haar duurzame productie uit te breiden. Het park levert stroom voor zo'n 9.000 huishoudens. Eneco produceert met windenergie nu elektriciteit in Nederland, België en Schotland.

Bijzonder aan het project is dat er veel rekening is gehouden met de lokale gemeenschap. Zo zijn de turbines dusdanig geplaatst dat ze als het ware in het landschap opgaan. Daarnaast is er een speciaal fonds opgericht dat lokale initiatieven financieel ondersteunt en zijn er speciale lessen op school. Ook is een dicht coniferenbos gekapt om plaats te maken voor meer open beplanting, waarvan flora en fauna profiteren. In totaal zijn 5.000 nieuwe bomen en struiken geplant.

Tenslotte is er een goede samenwerking met de grondeigenaar, de familie Barclay, die op het terrein een boerenbedrijf runt.

Eneco maakt werk van de uitbreiding van de windcapaciteit in Groot-Brittannië. Naast Tullo Wind Farm gaat het energiebedrijf een groot windpark van 51 MegaWatt (17 windturbines) realiseren op het Lochluichart Estate in de Schotse Hooglanden. Naar verwachting is het park in 2013 operationeel.

Daarnaast verkreeg Eneco vorig jaar de concessie voor de bouw van een 900 MegaWatt windpark voor de kust van Dorset en Hampshire. De planning is dat dit park in 2016 in bedrijf komt.