Ingezonden persbericht


PERSBERICHT -

Richard Krajicek verspreidt beweegvirus

Den Haag - 29 september 2010

Op het Aloysius College in Den Haag heerst sinds woensdag 29 september het beweegvirus. Richard Krajicek heeft dit virus op symbolische wijze verspreid tijdens de start van het landelijke project 'Vmbo in Beweging'. Dat deed hij samen met Karin van Bijsterveld, voorzitter van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, en Rola Hulsbergen, rector van het Aloysius College.

Het Aloysius College is één van de 80 vmbo-scholen die tot de zomer van 2012 deelnemen aan dit project met het doel hun leerlingen meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Hiske Blom, projectleider 'Vmbo in Beweging' en werkzaam bij NISB, zegt: "Uit onderzoek is gebleken dat scholen wel dingen doen voor hun leerlingen op sport- en beweeggebied. De tijd die hier aan gespendeerd wordt, is alleen vrij kort. Door middel van financiële en persoonlijke begeleiding kan hier nog beter en structureler op ingezet worden. Het project 'Vmbo in Beweging' ondersteunt de scholen met het opzetten van onderzoek, coaching en het opzetten van sport- en beweegaanbod voor de leerlingen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en de VO-raad zijn de organiserende partijen van 'Vmbo in Beweging'."

Het project 'Vmbo in Beweging' valt onder het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Karin van Bijsterveld: "Het project 'Vmbo in beweging' is één van de vijf projecten van het Platform Sport Bewegen en Onderwijs. Dit platform - in 2009 gelanceerd door de ministeries van OCW en VWS - is een samenwerkingsverband van organisaties op het terrein van sport, onderwijs, kinderopvang en jeugdwelzijnswerk en de gemeenten. Deze organisaties willen door middel van een geïntegreerde aanpak bereiken dat jongeren meer gaan sporten en bewegen. Concreet willen wij bereiken dat in 2012 minimaal vijftig procent van de jongeren in de leeftijd van 4 tot 17 jaar aan de beweegnorm voldoet. Jongeren voldoen aan de beweegnorm als zij minimaal 1 uur per dag sporten en bewegen. Op dit moment beweegt maar 40% van de jongeren de benodigde 60 minuten per dag."

Als ambassadeur van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs was Richard Krajicek aanwezig om op symbolische wijze het project te starten. Het project sluit goed aan op zijn persoonlijke missie, jongeren meer en beter laten bewegen: "Sporten is erg belangrijk voor mij geweest. Je voelt je er beter door, krijgt meer energie en het helpt je concentreren. Wat weer goed is voor je schoolprestaties." Rector Rola Hulsbergen beaamt dit: "Sport en bewegen is bij ons op school erg belangrijk. Wij geloven dat je de beste prestaties levert als je goed in je vel zit. Sport en bewegen levert hier een grote bijdrage aan."

Tijdens de start van het project gaf Richard Krajicek het beweegvirus door. Dit deed hij door samen met leerlingen een grote, groene bal in beweging te brengen. Uiteraard na een goede warming up!