Gemeente Harlingen


Harlingen gevraagd starthaven te zijn voor de Tall Ship's Races 2014

Harlingen is door Sail Training International gevraagd starthaven te zijn tijdens de Tall Ship's Races 2014. Na het lezen van het bidbook, het bezoeken van de stad Harlingen en de gesprekken die gevoerd zijn met de gemeente, heeft Sail Training International besloten dat Harlingen een geschikte haven is voor de Tall Ship's Races in 2014.

Harlingen heeft, volgens de selectiecommissie van Sail Training International, voldoende ruimte en goede voorzieningen tot haar beschikking. Daarnaast bezit Harlingen volgens de commissie de kennis en ervaring die nodig is voor de organisatie van dit evenement.

Dat Harlingen starthaven is, betekent dat de Harlingen de eerste stad zal zijn die de door de vloot wordt bezocht. Het is een eer als starthaven de Tall Ship's Races te mogen openen. Harlingen heeft hierdoor zekerheid van een groot aantal schepen en kan veel aandacht van binnen- en buitenlandse media verwachten.

De gemeenteraad van Harlingen zal zich de komende tijd buigen over de Tall Ship's Races. De vloot zal, na de goedkeuring van de raad, van 3 tot en met 6 juli 2014 naar Harlingen komen. Vervolgens zeilen de schepen naar Noorwegen (Frederikstad en daarna Bergen) en tot slot naar Esbjerg in Denemarken.