Gemeente Capelle a/d IJssel

Capelle start met burgerjury

Het Capelse college start met een burgerjury die twee keer per jaar bijeenkomt om een oordeel te vellen over de uitvoering van Capels beleid. Hiermee wil het college de kwaliteit van beleid verhogen. De jury bestaat uit maximaal honderd mensen en is een zo representatief mogelijke afspiegeling van de Capelse samenleving. De burgerjury is onderdeel van een aanpak om Capellenaren intensief te betrekken bij het collegebeleid.

Betrekken van Capellenaren speerpunt
Het betrekken van Capellenaren is een van de speerpunten uit het collegewerkplan. Naast de burgerjury gaat het college Capelse inwoners op verschillende manieren betrekken bij de stad. Zo start er een online burgerpanel. Dit panel bestaat uit vierhonderd Capellenaren die via stellingen en enquêtevragen actief meedenken over actuele Capelse onderwerpen. Ook komt er een Expertise Team Capelle: een groep Capellenaren die meepraat over onder meer de toekomstvisie op de stad. Verder kunnen alle Capellenaren via een online ideeënbus suggesties voor Capels beleid indienen.

Consultatieronde bezuinigingen en CWP
Vorige week konden Capellenaren al hun mening geven over de bezuinigingen. Ook kunnen Capellenaren een online reactie geven op het Collegewerkprogramma. Wethouder Dick van Sluis (Burgerparticipatie) is erg enthousiast over de bijdrage van Capellenaren tot nu toe: "Door de input van Capellenaren scherpen we ons beleid aan en plukken we de vruchten van de ideeënrijke Capelse samenleving." Het college wil dat zowel de burgerjury, het online burgerpanel, het Expertise Team Capelle en de ideeënbus nog dit jaar van start gaan.

Noot voor de redactie/