EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Eerste claim tegen luchtvaartmaatschappijen ingediend

Vandaag heeft Claims Funding International (CFI) bij de Amsterdamse Ondernemingskamer namens enkele honderden Nederlandse bedrijven een eerste claim van ruim 500 miljoen euro tegen een luchtvaartmaatschappij ingediend. Volgens de bedrijven hebben zij jarenlang te veel geld betaald voor hun vrachtvervoer door onderlinge prijsafspraken van in 16 luchtvaartmaatschappijen. Zij willen dat geld terughebben.

EVO is nauw betrokken bij het proces. Het gaat de organisatie van verladers er nadrukkelijk niet om individuele luchtvaartmaatschappijen te treffen. Er zijn in totaal namelijk 16 luchtvaartmaatschappijen betrokken geweest bij het maken van prijsafspraken. Veel EVO-leden maken gebruik van vrachtvervoer door de lucht, en tussen 2000 en 2007 hebben zij daarvoor veel te veel betaald, stelt de organisatie. Vierhonderd Nederlandse bedrijven hebben zich aangesloten bij de zogeheten class action, maar ook bedrijven uit diverse andere Europese landen hebben zich erbij aangesloten.

EVO hoopt dat de gedupeerde bedrijven hun geld terug krijgen, maar ook dat de claim een waarschuwende functie heeft zodat maatschappijen niet nog eens zulke afspraken maken. In de Verenigde Staten werd al eerder geld terugbetaald, maar Europese bedrijven hebben niets ontvangen. Dat wil EVO met de claim rechtzetten. De eerste Europese claim vindt juist in Nederland plaats, omdat ons land met de Ondernemingskamer een geschikt juridisch instrument heeft en dus goed als testcase kan gelden.