Ingezonden persbericht


Persbericht

Den Haag, 29 september 2010

"Meer speeltoestellen voor wijkpark Transvaal"

De Haagse PvdA wil dat de gemeente meer speeltoestellen in het wijkpark Transvaal plaatst. PvdAraadslid en woordvoerder Stadsbeheer Abderrahim Kajouane: "Het wijkpark is een prachtige voorziening voor de wijk. Dagelijks maken hier grote aantallen kinderen en jongeren gebruik van. Door de toenemende aantallen bezoekers blijkt echter dat er te weinig speeltoestellen zijn." Tijdens een werkbezoek werd de PvdA hier door diverse bewoners op aangesproken. "Voldoende speeltoestellen voor kinderen en jongeren zijn wat ons betreft erg belangrijk", aldus raadslid Mustafa Okcuoglu. "Daarom hebben we het college gevraagd om in overleg met de wijkorganisaties meer speeltoestellen in het wijkpark te plaatsen."