Ingezonden persbericht


Gedoogakkoord zet niet-rokers in de kou

Rotterdam, 29 september 2010

Het gedoogakkoord zet een zeer grote groep mensen die ongehinderd door tabaksrook van het uitgaansleven wil genieten in de kou. Clean Air Nederland vindt het onverteerbaar dat de aanstaande coalitie de klok deels wil terugdraaien. De nieuwe coalitiepartners hebben kennelijk geen boodschap aan het grote draagvlak voor rookvrije horeca. De uitzondering voor de kleinschalige horeca maakt de handhaving van het rookverbod ook nodeloos ingewikkeld.

De aanstaande coalitiepartners hebben in hun concept-gedoogakkoord afgesproken het rookverbod in kleine cafés op te heffen. Eerder dit jaar heeft het Gerechtshof in Arnhem nog bevestigd dat het rookverbod ook geldt voor kleine cafés zonder personeel. Door de opheffing van het rookverbod voor de kleine horeca krijgen de ondernemers die de regels aan hun laars lappen alsnog hun zin. Het gedogen van overtreding van het rookverbod wordt zodoende tot wet verheven. "Voor de vele niet-rokers krijgt de term 'gedoogakkoord' hiermee een wel heel wrange bijbetekenis", aldus Clean Air Nederland voorzitter Patrick Zonderop.

De opheffing van het rookverbod gaat voorbij aan de belangen van de meer dan 70% van de bevolking van 15 jaar en ouder die niet rookt. Er is dan ook een groot draagvlak voor rookvrije horeca. De afgelopen jaren wist Clean Air Nederland 40 duizend resp. 60 duizend handtekeningen te verzamelen van voorstanders van rookvrije horeca. Binnen de Europese Unie is 80 procent van de inwoners voorstander van een rookverbod op de werkplek en in publieke ruimtes.

Clean Air Nederland plaatst vraagtekens bij de handhaafbaarheid van een afgezwakt rookverbod. In de praktijk betekent dit dat de controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) eerst moeten nagaan of het rookverbod al dan niet van toepassing is op een horecagelegenheid. Dit vereist controle op de aanwezigheid van personeel en uitzendkrachten. Handhaving van het resterende deel van het rookverbod wordt hierdoor onnodig ingewikkeld. Niet alleen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, maar ook gelet op de uitvoerbaarheid moet het rookverbod dus gewoon voor de hele horeca blijven gelden.