Gemeente Culemborg

Afspraken over schoolomgeving

Twee basisscholen tekenden het convenant...

De twee basisscholen De Palster en de Prins Willem-Alexanderschool tekenden vorige week als eersten het convenant `Schoolomgeving, schoon, heel en veilig'. Dit convenant vervangt het zwerfvuilconvenant, dat de scholen eerder met de gemeente hadden.

Alle leerlingen van de Palster waren maandag aanwezig bij de ondertekening. Wethouder Huub van Oorschot riep de kinderen op hun schoolomgeving schoon te houden. Na een mooi gedicht en lied over afval, werd het convenant onder luid gejuich ondertekend.

Woensdagochtend verzamelden de leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool zich rondom een hoop zwerfafval, die ze buiten verzameld hadden. Alle kinderen willen hun schoolomgeving mooi houden. Handtekeningen van de hele school werden overhandigd aan de wethouder.

Met het afsluiten van een convenant `Schoolomgeving, schoon, heel en veilig' leggen de school en de gemeente hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolomgeving vast. Een schone schoolomgeving is belangrijk, maar deze moet ook in goede staat zijn. Daarom zijn de leerlingen opgeroepen schade aan de openbare ruimte, bijvoorbeeld door vandalisme of graffiti, zo snel mogelijk door te geven aan de gemeente. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat de schade hersteld wordt. De scholen gaan wekelijks het schoolplein en de schoolomgeving opruimen. In de lessen wordt geregeld aandacht besteed aan het thema `kwaliteit van de leefomgeving'.

De gemeente heeft beide scholen een stimuleringsbedrag van EUR250,-- gegeven, dat ze mogen besteden aan een voorwerp naar keuze.