1 jr na aardbeving Padang Indonesië: resultaat noodhulp Cordaid

29/09/2010 19:02

Cordaid

Aardbeving Padang/Indonesië: Cordaid Mensen in Nood helpt 8000 mensen met onderdak

Sumatra herdenkt ramp van 1 jaar geleden

Een jaar geleden (30 september 2009) werd West Sumatra getroffen door een zware aardbeving. Het district Padang Pariaman werd zwaar getroffen, ruim 1100 mensen kwamen om het leven, ca 190.000 huizen werden vernield of beschadigd. Twee dagen later (1 oktober) vond ook nog een aardbeving plaats in de zuidelijker gelegen provincie Jambi. Cordaid Mensen in Nood ging naar het getroffen gebied en verleende direct na de ramp noodhulp en hielp mensen met de wederopbouw. Wat zijn na 1 jaar de resultaten? Morgen vindt op Sumatra een officiële herdenking plaats.

Er is samengewerkt met 4 lokale partnerorganisaties in het rampgebied en dan vooral in dorpen op het platteland. Naast onderzoeken naar de omvang van de schade en wie waaraan behoefte heeft (zgn assessments) is in de eerste noodhulpfase het volgende gedaan:


-Voedsel/non-food: Distributie van voedsel en zogenaamde non-food items (keuken- en huishoudelijke spullen) aan 1.730 huishoudens (voor ca 9200 mensen);


-Onderdak: 1.210 huishoudens (ca 6.440 mensen) ontvingen hulp bij het maken van tijdelijk onderdak: er zijn gereedschappen gedistribueerd, bouwmaterialen verstrekt en er was hulp bij het bouwen; Daarnaast zijn 259 tijdelijke shelters en 54 permanente woningen gebouwd (totaal 313 onderkomens voor ca 1650 mensen). In totaal werden ca 8090 mensen geholpen met onderdak.


-Medisch: In 5 dorpen ontvingen 1.600 mensen professionele medische hulp;


-Agrarische hulp en voedselzekerheid: 200 huishoudens zijn geholpen met zaaigoed. Daarnaast zijn 6 vrouwengroepen opgezet en geholpen met het verkrijgen van inkomsten en zijn zes rijstdepots gemaakt en gevuld als voedselreserve;


-Educatie: vier scholen met totaal 871 kinderen ontvingen schoolspullen;


-Psychosociale hulp: er zijn traumasessies georganiseerd voor 726 kinderen en 256 volwassenen;


-Rampenpreventie (DRR=Disaster Risk Reduction): er zijn trainingen gegeven in het voorbereid zijn op rampen. Er zijn lokale groepen opgericht en via scholen is er voorlichting over rampen en ramppreventie gegeven;

Ons wederopbouw programma loopt nog door, hetzelfde geld voor ons DRR/rampenpreventie programma.

http://www.menseninnood.nl