NOC*NSF

Arnhem, 29 september 2010

NOC*NSF betreurt stoppen Nationale Sportpas

NOC*NSF betreurt het dat per 1 januari 2011 de Nationale Sportpas ophoudt te bestaan. Hoewel alle betrokkenen zich daarvoor ingezet hebben, bleek het niet mogelijk een partij te vinden waarmee belanghebbenden van deze pas, zoals de nu deelnemende sportbonden, een doorstart wilden maken.

NOC*NSF heeft in samenspraak met de bonden in 2009 besloten zich uiterlijk einde 2010 uit NSP B.V. terug te trekken wegens het ontbreken van voldoende perspectief op een financieel gezonde bedrijfsvoering. NOC*NSF wilde daarmee voorkomen dat de verliespost, nu ca. 2,7 miljoen, nog verder op zou lopen. Het eerder dit jaar door NSP B.V. genomen besluit om per 1 januari 2011 te stoppen, betekent nu dus ook het einde van de Nationale Sportpas.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Het is jammer dat het niet is gelukt om de Nationale Sportpas een doorstart te laten maken. Voor NOC*NSF betekent dit het einde aan een gedurfd experiment dat helaas niet levensvatbaar bleek. NOC*NSF heeft in haar bedrijfsvoering reeds eerder rekening gehouden met het nu te verwachten verlies, waardoor het stoppen van de pas nu geen substantieel effect meer zal hebben op de financiële positie van NOC*NSF."


-----------------------

Nederlands Olympisch Comité
Nederlandse Sport Federatie
Papendallaan 60
Postbus 302
6800 AH Arnhem
NOC*NSF