Ingezonden persbericht


Persbericht

Zwolle, 29 september 2010

Voordracht Provinciale Staten van Overijssel bekend Ank Bijleveld-Schouten voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koningin in Overijssel

Provinciale Staten hebben vandaag in een besloten vergadering gestemd over de voordracht aan de Minister van een nieuwe Commissaris van de Koningin in Overijssel. Als de Ministerraad akkoord gaat, zal mevrouw Ank Bijleveld-Schouten vanaf 1 januari de nieuwe Commissaris van de Koningin in Overijssel zijn. Zij volgt daarmee Geert Jansen op, die dan met pensioen zal gaan.

Ank Bijleveld, geboren in IJsselmuiden, is nu nog Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarvoor is zij 6 jaar burgemeester van de gemeente Hof van Twente geweest. Een eerder door PS ingestelde vertrouwenscommissie heeft de aanbeveling aan de Minister voorbereid.

De heer Dalhuisen, voorzitter van de commissie: "Mevrouw Bijleveld-Schouten kan de Commissaris worden voor Overijssel die de mensen begrijpt en zich betrokken voelt. Zij is een sterke, warme persoonlijkheid met een goed gevoel voor mensen en voor bestuurlijke verhoudingen. Met mevrouw Bijleveld-Schouten beschikt Overijssel bovendien over een commissaris met 'een naam'; een bekend gezicht met een groot netwerk. Iemand die partijen kan binden en verbinden. Kortom, een CdK die het profiel past als een jas."

Dalhuisen: "Bovendien kent zij, vanwege haar achtergrond en bestuurlijke ervaring in Overijssel, de opgaven die de komende jaren spelen in Overijssel. Zij kan voor Overijssel veel betekenen, gezien haar netwerk en haar capaciteiten. Zij zal daarbij ook in staat zijn boven de partijen te staan."

Beslissende stap in de sollicitatieprocedure
De voordracht van Provinciale Staten is een beslissende stap in de sollicitatieprocedure voor een nieuwe Overijsselse CdK. Overijssels huidige CdK Geert Jansen kondigde zijn pensionering aan het begin van de zomer van dit jaar aan. Vervolgens gingen Provinciale Staten aan de slag met het opstellen van een profiel van de gewenste opvolger. Onderdeel van dit proces was een enquête onder de inwoners met de vraag wat men vond van het conceptprofiel. Uit deze enquête kwam de wens naar voren dat de nieuwe CdK zich verbonden voelt en toont met de inwoners van Overijssel. PS hebben deze wens opgenomen in het uiteindelijke profiel. Op 7 juli nam demissionair minister van BZK Hirsch Ballin het profiel in ontvangst en stelde hij de vacature open. Na sluiting van de vacature maakte de minister een voorselectie. De vertrouwenscommissie uit PS heeft in de afgelopen tijd met de kandidaten uit deze selectie gesproken.

Kroonbesluit
Na de voordracht van PS van 29 september is het eindbesluit over de benoeming aan de ministerraad en de Koningin.