Socialistische Partij

Verplicht agenten niet tot schrijven bonnen

29-09-2010 * De SP heeft er bij de burgemeester voor gepleit Amsterdamse politieagenten niet langer te verplichten tot het uitdelen van processen-verbaal voor ieder wissewasje. Op vragen van SP-fractievoorzitter Laurens Ivens antwoordde de burgemeester dat er geen sprake is van een zogenoemd bonnenquotum in Amsterdam, maar wel dat er streefcijfers bestaan om enige controle te hebben op hun functioneren. "Maar volgens een onderzoek van de SP onder agenten ervaart vier op de vijf agenten in Amsterdam dit dus als een bonnenquotum, een verplichting tot het uitschrijven van zo veel mogelijk bekeuringen. Dat tast de geloofwaardigheid en het gezag van de agenten ernstig aan", aldus Ivens. "Het is toch te gek als een agent die zijn buurt veilig weet te houden uiteindelijk door zijn baas wordt afgerekend omdat hij minder bonnen geschreven heeft dan een collega in een andere buurt."

Na de opmerkingen van Ivens beloofde de burgemeester te onderzoeken wat de ervaringen van agenten met de streefcijfers voor bekeuringen zijn. Hij erkende ook dat een daadwerkelijk quotum kan leiden tot situaties waarin een agent een bon uitdeelt terwijl hij iets ook met een gesprek had kunnen oplossen. Ivens: "Samen met de burgemeester gaan we er voor zorgen dat agenten zich weer als echte vakmensen bezig kunnen houden met het veilig maken van de samenleving in plaats van met het uitschrijven van zoveel mogelijk bekeuringen."