Socialistische Partij

Meldkamer ambulances blijft in publieke handen

29-09-2010 * De meldkamer van de ambulancezorg in de regio Amsterdam blijft vrijwel zeker in publieke handen en wordt niet aan een extern bedrijf overgelaten. Het voorstel daartoe van de SP werd woensdag door de gehele gemeenteraad ondersteund en overgenomen door verantwoordelijk wethouder Van der Burg. SP-raadslid Van der Pligt: "De meldkamer werkt nauw samen met andere overheidsdiensten als de politie en brandweer. De zeggenschap daarover mag het stadsbestuur niet uit handen geven." Landelijke regels schrijven voor dat er vanaf 1 januari 2011 maar één vergunning voor ambulancevervoer en de meldkamer per veiligheidsregio wordt uitgegeven. In Amsterdam zijn er nu twee vervoerders, de gemeentelijke GGD en de particuliere VZA (eigendom van ziekenhuis AMC). De gemeente is nu met VZA aan het onderhandelen welke organisatie de ambulance vergunning gaat krijgen. Hiertoe zou ook een overdracht van de meldkamer naar VZA mogelijk zijn. De SP ziet dat echter niet zitten. Van der Pligt: "De burgemeester moet natuurlijk altijd zeggenschap houden over zo iets belangrijks als de ambulancemeldkamer. En daarnaast hebben we als gemeente ook een verantwoordelijkheid voor het personeel van de meldkamer en de ambulancebroeders van de GGD ; hun arbeidsvoorwaarden moeten we beschermen."

De SP kreeg steun van alle partijen in de raad voor het idee het college opdracht te geven er in de onderhandelingen met VZA voor te zorgen dat de meldkamer in publieke handen blijft. Daarnaast moet de onderhandelaar vanuit de gemeente zich inzetten voor de variant waarin het aandeel ambulancevervoer door de GGD gelijk blijft . Van der Pligt: "Heel mooi dat ons voorstel is aangenomen, maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk scherp in de gaten. De onderhandelingen gaan nu beginnen, de gewenste koers is duidelijk, maar het resultaat telt echt."