PvdA Provincie Noord-Holland


Financiering weg mag niet ten koste gaan van openbaar vervoer of fietsinfrastructuur

PvdA stemt in met realisatieovereenkomst Westfrisiaweg

De PvdA heeft maandag 27 september ingestemd met de realisatieovereenkomst voor de Westfrisiaweg. Deze weg is een belangrijke impuls voor de bereikbaarheid en economie van Noord-Holland Noord. De financiering van de weg is echter nog onzeker, omdat het Rijk slechts een beperkte bijdrage heeft toegezegd. De PvdA heeft daarom samen met GroenLinks en CDA een motie ingediend die uitspreekt dat de financiering van de weg niet ten koste mag gaan van openbaar vervoer of fietsinfrastructuur.

In de realisatieovereenkomst spreken zestien partijen, waaronder de dertien betrokken gemeenten, af zich in te zetten voor de opwaardering van de Westfrisiaweg. De regio betaalt 69 miljoen euro aan de realisatie van de weg. Aanvankelijk heeft de provincie 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat de rijksoverheid tot nu toe slechts 35 miljoen euro toegezegd heeft en om geen risico te nemen dat de weg helemaal niet opgewaardeerd wordt, neemt de provincie de verantwoordelijk voor het ontbrekende deel van de financiële dekking. De totale kosten van de weg zijn geraamd op 350 miljard euro.

PvdA-statenlid Gohdar Massom: "De PvdA heeft voor de realisatieovereenkomst gestemd omdat opwaardering van de weg grote voordelen met zich meebrengt voor Noord-Holland Noord: economische ontwikkeling, werkgelegenheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Wij roepen Gedeputeerde Staten op zich ten volle in te zetten voor een extra financiële bijdrage van het Rijk voor de opwaardering van de weg. Het mag in ieder geval niet ten koste gaan van het geld dat de provincie beschikbaar heeft voor openbaar vervoer en fietsinfrastructuur."

De PvdA heeft verder aandacht gevraagd voor een duurzame inrichting en landschappelijke inpassing van de weg. Massom: "Een voorbeeld daarvan zijn Zwaagdijk-West en Drechterland, waar bewoners zelf ideeën hebben over hoe de weg beter kan worden ingepast in hun dorp en het landschap. Wij willen dat de provincie snel hierover met hen in gesprek gaat."

*** EINDE PERSBERICHT ***