FloraHolland


FloraHolland Bleiswijk start pilot fustuitgifte

BLEISWIJK (11 november 2010) - Met ingang van zondag 21 november a.s. start FloraHolland Bleiswijk met een pilot voor het uitgeven van fust buiten de openingstijden door de afdeling 24-uursproces. Klanten kunnen dagelijks tussen 5:00 tot 15:00 uur fust bestellen of afhalen bij de afdeling Serviceprocessen. In uiterste noodgevallen is het voor klanten mogelijk, na sluitingstijd van Serviceprocessen, via de afdeling 24-uursproces fust te verkrijgen. Na 15:00 uur kunnen klanten dan contact opnemen met de afdeling 24-uursproces via T. 010-5297333. Deze afdeling is geopend tijdens de aanvoertijden (maandag t/m donderdag 24 uur per dag, vrijdag t/m zondag afwijkend, zie het schema van de exacte openingstijden via de link) van FloraHolland Bleiswijk. Als de afdeling 24-uursproces is gesloten, is fust tijdens de pilot ook nog verkrijgbaar via de bedrijfsbeveiliging (T. 010-5297007). Na de pilot is het niet meer mogelijk fust te verkrijgen bij de bedrijfsbeveiliging, maar alleen nog via de afdeling Serviceprocessen en in uiterste noodgevallen via de afdeling 24-uursproces.

De pilot vindt vier weken plaats, van 21 november t/m zondag 19 december 2010. Daarna wordt bekeken of deze nieuwe werkwijze van uitgifte fust definitief zal worden ingevoerd.