NCRV

Spirit 24: Laatste kerkdienst in Gereformeerd Kerkgebouw Rinsumageest

Ingezonden door NCRV op 19 november, 2010 - 17:07 Uitzenddatum:
zondag, 21 november, 2010 - 17:00
Zender:
Spirit24

Aanstaande zondag 21 november is op het digitale themakanaal Spirit 24 de laatste kerkdienst in Gereformeerd Kerkgebouw Rinsumageest te zien.

Op zondag 20 juni jl. werd de laatste kerkdienst gehouden in het Gereformeerde Kerkgebouw in Rinsumageest-Sibrandahus. Van deze viering is een tv-opname gemaakt voor Spirit 24 en, op dvd, voor de leden van de gemeente.

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in dit Friese dorp zijn al een tijd samengevoegd tot de Protestantse Gemeente Claercamp. Tot dusver werd er nog afwisselend gekerkt in het ruim 100-jarige Gereformeerde kerkgebouw en in de al eeuwen oude Hervormde Alexanderkerk.

De kerkenraad besloot echter om de Gereformeerde Kerk te sluiten. Het in stand houden van twee kerkgebouwen is niet verantwoord vanwege stijgende kosten en teruggang in ledental in de afgelopen jaren. Bijzondere diensten, die veel bezoekers trekken, kunnen worden gehouden in het nieuwe multifunctionele dorpscentrum `De Beijer' in Rinsumageest.

Voorganger in de dienst van 20 juni was ds. G.J. Weessies, die de gemeente van Rinsumageest al ruim 15 jaar dient. Hij verwoordt het gebeuren in de laatste kerkdienst als volgt:"We nemen afscheid van deze kerk waar velen van ons herinneringen aan koesteren. We laten het los, wetende dat God ons nooit loslaat." Ouderling Seppy van Wieren vertelt dat zij in de Gereformeerde Kerk is getrouwd, dat haar kinderen er zijn gedoopt en dat geliefden van haar vanuit de kerk zijn begraven. "Het is emotioneel om zo´n dierbaar gebouw te verlaten. Maar God gaat met ons mee!"

Aan het einde van de dienst worden de belangrijkste liturgische voorwerpen waarin de kernmomenten van het kerk-zijn tot uitdrukking komen, de kerk uitgedragen. De paaskaars, de doopschaal, de kansel-Bijbel, het avondmaalsstel en de liturgische kleden worden, onderbroken door een kort gebed, aan een drager uit de gemeente overhandigd en weggedragen. Na de zegen verlaten deze dragers, samen met de voorganger en de kerkenraad, het gebouw en hiermee is de sluiting een feit.

NCRV-regisseur Jan Grijpink en Henk Otto (directeur Video Centrum Nederland) verzorgen de opnamen in deze laatste viering. De productie ervan is in handen van Egbert Fokkema (communicatieadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland). De reportage van de dienst is op dvd beschikbaar gesteld aan gemeenteleden en oud-leden als een blijvend aandenken aan een Godshuis waarin lief en leed is gedeeld.

Naar verwachting zullen in de komende jaren meer kerkgebouwen in Nederland moeten worden afgestoten. De tv-registratie en de dvd kunnen in voorkomende gevallen waardevolle herinneringen zijn aan indrukwekkende momenten in kerk- en gemeente-zijn. Uitzending van de laatste dienst in de Gereformeerde Kerk in Rinsumageest-Sibrandahus op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is daarom zeer passend. Programma:
Spirit 24
Website:
Spirit 24
Meer informatie:

NCRV Communicatie, Bastienne Engel, telefoonnummer 035 - 671 9273, pers@ncrv.nl

* ""