SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman in Politiek Café Buskruit


TILBURG, 20101111 -- Op zondag 21 november a.s. is SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman te gast in Politiek Café Buskruit!. Nine Kooiman is woordvoerder jeugd en zij gaat in Buskruit! in gesprek over de problematiek in de jeugdzorg. Ook Kees Swaanen van het Bureau Jeugdzorg zal zijn licht hierover laten schijnen. Andere onderwerpen in het politiek café zijn de `herstructurering van de spoorzone' en wordt er door studenten van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur stilgestaan bij de gemeentebegroting die vorige week is vastgesteld. Muziek wordt verzorgd door topmuzikant Mathijs Leeuwis en rasdichter Sjon Brands draagt gedichten van eigen hand voor.

Nine Kooiman is dit jaar als nieuwkomer in de Tweede Kamer gekozen. Als woordvoerder Jeugd voor de SP hield zij onlangs haar maidenspeech in het parlement. Met zeven concrete aanbevelingen voor een betere zorg voor de jeugd debuteerde zij in de Tweede Kamer. Ondanks eerdere optredens was dit haar officiële maidenspeech. De aanbevelingen van Nine Kooiman maken een einde aan de versnippering in de jeugdhulpverlening en voorkomen dat het recht op jeugdzorg wordt afgebroken.

Kooiman: `Voordat ik gekozen werd als Kamerlid, werkte ik als jeugdhulpverlener. Mijn collega's en ik hadden ook veel te maken met versnippering en bureaucratie. Mouwen opstropen en daar korte metten mee maken is de enige remedie. Ik help de nieuwe minister en staatssecretaris graag op weg met zeven voorstellen voor de komende tijd.' Ook Kees Swaanen van Bureau Jeugdzorg zal hierover zijn mening geven.

Een totaal ander onderwerp is de `herstructurering van de spoorzone'. Dit traject loopt nu al jaren en kwam onlangs weer in het nieuws met de plannen van de Fontys om zich in de spoorzone te vestigen. Luciën Kuijsters, directeur spoorzone van de gemeente, komt vertellen over de ontwikkelingen in de spoorzone. Hij gaat daarover in debat met oud-wethouder Johan van den Hout als voorstander van de integratie van De Stijl in de spoorzone en met een vertegenwoordiger van de Belangengroep Spoorzone Theresia (BST). De revolutionaire kunstbeweging De Stijl is ooit in Tilburg begonnen en veroverde daarna de wereld. De Stijl vormde daarmee de basis voor andere invloedrijke kunststromingen. De BST heeft een eigen bewonersvisie opgesteld over Theresia en de spoorzone en de wijze waarop de participatie van bewoners hun inziens zou moeten plaatsvinden. Buurtbewoners en BST willen een (pro-) actieve en gelijkwaardige rol spelen in het ontwikkelingsproces in de spoorzone: ze willen partner zijn in de rol van concepteigenaar. Vraag in Buskruit! zal dus zijn in hoeverre dit wordt waargemaakt.

Als laatste onderwerp zal de gemeentebegroting aan de hand van diverse thema's worden besproken. Drie studenten van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur zullen het publiek meenemen op verkenning door het huidige politieke landschap en hen deelgenoot maken van hun bespiegelingen op de plannen die gemeente Tilburg in petto heeft voor 2011.

Met Mathijs Leeuwis heeft Buskruit! wederom een topmuzikant in huis. In 2009 kwam zijn tweede cd Klei, stront en zand vol met blues en folkmuziek uit en hij begint ondertussen landelijke bekendheid te genieten met een trouwe schare fans. Dichter Sjon Brands vormt samen met Dorith van der Lee het Theater van de Verloren Tijd, maar bij Buskruit! draagt hij zijn eigen gedichten voor. Genoeg voer dus voor het publiek om geïnspireerd te raken door deze rasdichter, wie het dichten door al zijn aderen stroomt.

Buskruit! wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur in De Harmonie, stationsstraat 26 in Tilburg. Inloop vanaf 14.45 uur. Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!

Politiek Café Buskruit!