Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Gezinsdag 21 november 'Een gezin met karakter'

Op zondag 21 november organiseren katholieke organisaties samen een landelijke gezinsdag, rond het thema 'Een gezin met karakter'. De dag wordt opgezet in een brede samenwerking tussen de website www.katholiekgezin.nl, Inspiratie Magazine en het IHGO. Alle gehuwden, gezinnen en alleenstaande ouders zijn welkom. Er is gelegenheid voor de bezoekers van de website elkaar te ontmoeten, en je kunt kennismaken met schrijvers en columnisten van Inspiratie Magazine. Kinderen en tieners van alle leeftijden krijgen een eigen programma aangeboden.

Een gezin met karakter
Wil je als gelovig gezin overeind blijven in de maatschappij, dan moet je wel een beetje karakter tonen. Iemand met karakter valt op door zijn sterke persoonlijkheid, zijn onderscheidende eigenschappen. Hoe zit dat met ons als gelovig gezin, waarin zijn wij uniek, kunnen en durven wij ons te onderscheiden? Deze vraag staat centraal op de landelijke gezinsdag en de dag voor alleenstaande ouders op zondag 21 november.

Programma
Op het programma staan een inleiding door Peter en Judith van Hoof, workshops over seksuele opvoeding, gezin en media, en karaktervorming in de opvoeding. De dag begint met een gezamenlijke eucharistieviering in de parochiekerk van Schoonhoven en tijdens de dag is er ruimte voor ontmoeting en tijd voor jezelf.

Alleenstaande ouders
Parallel aan de gezinsdag is er een dag voor alleenstaande ouders. Als je er alleen voor staat, dan moet je er vaak extra hard voor knokken. Waar haal je dan de kracht en inspiratie vandaan en wie zijn je steunpilaren? Er zijn inleidingen, groepsgesprek en een gezamenlijke wandeling. Het programma wil inspiratie en bemoediging bieden voor alle ouders die er alleen voor staan.

Informatie en opgave
De gezinsdag wordt gehouden op zondag 21 november van 9.30 - 17.00 uur in Schoonhoven.


Deelname kost ¤ 15 per gezin. Informatie en opgave: 0412-484581 of via de website: www.katholiekgezin.nl/gezinsdag of www.katholiekgezin.nl/alleenstaandeoudersIngezonden persbericht