Ingezonden persbericht


Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach

Nieuwe aflevering heemkundeblad Houthem verschenen

Al 17 jaar lang verschijnt het tijdschrift 't Sjtegelke, het informatieblad van de heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach. Onlangs verscheen weer een nieuwe aflevering. Rinus Suijkerbuijk beschrijft daarin de invloed van de postwetgeving op de ontwikkeling van prentbriefkaarten van Geulhem, Houthem en Broekhem. Tot 1892 mochten alleen de Posterijen geïllustreerde en met porto voorgedrukte prentbriefkaarten uitgaven. Daarna konden ook andere bedrijven zich storten op de productie van ansichtkaarten en ontstond dus een ware hausse aan toeristische kiekjes. De tot nu toe oudst bekende kaart uit Houthem is door de verzender gedateerd op 27 augustus 1887 en bevat afbeeldingen van hotel Cuypers-Linssen, de grotwoningen van Geulhem en de Geulhemmermolen. Dergelijke kaarten zijn een rijke bron van informatie voor de geschiedenis van de streek en ook de heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach verzamelt ze. Léon Willems brengt de ontdekking van een fossiele hoorn van een oeros in herinnering. Deze hoorn werd in 1927 bij de Geul in Houthem ontdekt en kwam in bezit van baron de Selys de Fanson. Deze schonk hem aan het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, waar de hoorn thans in het depot wordt bewaard. Paul Meijers haalt naar aanleiding van de mijnramp in Chili herinneringen op aan zijn grootvader, wiebs mijnwerkersboekje en mijnlamp nog steeds op zijn bureau prijkt. Van John Oderkerken komt een artikel over hondskarren. Het was tot 1951 niet ongebruikelijk dat zware lasten werden getrokken door honden. Sinds de Trekhondenwet van 1910 moest worden bijgehouden wie er in de gemeenten een trekhond op na hield. Voor Houthem waren dat ruim zestig personen. Sinds 1962 is het houden van honden voor het trekken van lasten niet meer toegestaan. John Odekerken is nog op zoek naar foto's van hondenkarren en bokkenkarren uit Houthem, Geulhem en Broekhem. Jos Bielders haalt jeugdherinneringen op aan monumentale panden in het Houthemse, vooral aan panden die aan het vervallen waren maar nu weer zijn of worden opgeknapt. Mathieu Braeken vertelt op humoristische wijze over befaamde inwoners van Houthem, zoals pastoor Riga, veldwachter Van der Vloet en De Luikel. Voorts wordt aangekondigd dat er een boek gaat verschijnen over de in 2000 overleden Houthemse schilder en glazenier Jacques Vonk. Dit in het kader van een expositie door momenteel wordt voorbereid in Museum Land van Valkenburg en in de zomer van 2011 geopend gaat worden.
Ingezonden persbericht