Ingezonden persbericht


Jan Hamming, kandidaat lijsttrekker Eerste Kamer

10 Puntenplan Eerste Kamer

De Tilburgse wethouder Jan Hamming heeft vandaag zijn 10 Punten Plan voor de Eerste Kamer gelanceerd. "Als lijsttrekker en fractievoorzitter van de Eerste Kamer zal ik me inzetten voor meer vuurwerk in de Eerste Kamer, die veel kritischer zal toezien op sociale wetgeving. Op effecten van tweedeling, op de invoering van decentralisatie bij nieuwe wetten. Daarmee verkrijgt de Eerste Kamerfractie van de PvdA een veel scherper profiel. Ik zal de Eerste Kamer meer 'streetwise' maken en elke dag weer inbrengen wat in de praktijk de gevolgen van wetgeving is voor de mensen in de wijken, dorpen en steden."

Bij de volgende tien punten gaat Jan Hamming de wetgeving van het gedoogkabinet uitermate scherp beoordelen:

Nederland heeft een traditie in de opbouw van de sociale zekerheid. Ik laat het niet gebeuren dat het sociale stelsel tot de grond toe wordt afgebroken onder het mom van noodzakelijke bezuinigingen. Ik wil solidaire wetgeving als het gaat om zorg, kinderopvang, armoedebeleid, sociale werkvoorziening en de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo zal ik er alles aan doen om wetgeving tegen te houden die van mensen tweederangs burgers maakt, omdat ze een andere cultuur, afkomst of religie hebben. De succesvolle wijkaanpak en stedelijke vernieuwing moet worden doorgezet. Jaar en dag hebben PvdA-wethouders in de gemeenten gesjouwd of hun leven ervan afhing om buurten op te knappen, mensen met elkaar te verbinden met elkaar in contact te brengen en niet met de ruggen naar elkaar te staan. Deze wijk- en buurtaanpak moet versterkt worden uitgevoerd. Het hervormen van de woningmarkt door de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Het mag niet zo zijn dat sociale huurders het slachtoffer worden van een ongebreidelde huurliberalisatie en de villa-eigenaren buiten schot blijven. Een goede wetgeving op de schuldsanering. Mensen in de problemen moeten een tweede kans krijgen om hun leven weer op te kunnen pakken en uit de schulden te komen. Verdere decentralisatie van taken van de rijksoverheid is goed, maar dat moet dan ook uitvoerbaar zijn voor gemeentes, qua middelen en instrumenten. Te vaak is decentralisatiewetgeving een pure bezuinigingsoperatie. Zo ook bij de jeugdzorg en WMO. Cultuur draagt bij aan de economische ontwikkeling van stad en land. Daarom zal ik een halt toeroepen aan de buitensporige bezuinigingen op de cultuursector. Veiligheid: scherper toezien op behoud van de rechtstaat, kansen bieden voor mensen die mee willen doen, maar ook scherper toezien op mensen die zich niet aan de regels houden! Ik zal alle wetgeving toetsen op sociale stijging, iedereen aan het werk en op school! Wij willen een sterke overheid houden om de verworvenheden van de sociaaldemocratie te kunnen handhaven.

Inmiddels heeft de Tilbugse wethouder Hamming van meer dan 250 leden op zijn site www.janhamming.nl een steunbetuiging gekregen. Daarnaast steunen de Commissarissen van de Koningin in Groningen en Drenthe, Max van den Berg en Jacques Tichelaar, de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, Eberhard van der Laan en Ahmed Aboutaleb, de kamerleden Diederik Samson, Martijn van Dam, Jeroen Dijsselbloem en Hans Spekman de kandidatuur van Jan Hamming. Eerder hebben Jeltje van Nieuwenhoven, de Eindhovense wethouder Mary Fiers en vele andere wethouders gezegd achter Jan Hamming te staan. De Tilburgse wethouder wil samen met Eerste Kamerleden en de provinciale lijsttrekkers campagne door het hele land voeren. In de Eerste Kamer wil Jan Hamming de strijd aanbinden tegen de ontwrichtende bezuinigingen van het kabinet-Rutte, waar vooral de mensen met lage inkomens enorm de dupe van worden.

Jan Hamming (44) wethouder Tilburg, mede-oprichter Niet Nix, vice-voorzitter partijbestuur (2007-2009), voorzitter netwerk van grote steden G32.