Directe Democraten willen kunst en cultuur


Bezuinigingen zijn niet nodig

DEN HAAG, 20101121 -- De Politieke Vereniging Directe Democraten ( FAMILIA ) wil dat het kabinet goed luistert naar de argumenten die voor behoud van kunst en cultuur pleiten. Het kan echt niet zo zijn dat voortreffelijke orkesten en toneelgezelschappen in het nauw komen omdat er voor hen geen geld meer zou zijn.

Er is voldoende geld voor kunst en cultuur als het kabinet gehoor geeft aan de oproep van de Directe Democraten zoals deze op de website www.30miljard.nl is geplaatst.

De belastingbetaler zal niet accoord gaan met bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur als de rijksoverheid met haar falende beleid verantwoordelijk is voor wat er in 2007 is gebeurd bij de overmeestering en opsplitsing van ABN AMRO en daarover steeds onvoldoende verantwoording wil afleggen.

De Politieke Vereniging Directe Democraten ( FAMILIA ) wil niet dat kunst en cultuur nu gered gaat worden via de door Frits Bolkestein bepleite bezuinigingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dat is een kromme redenering.

De kunst en cultuur moet gered worden door de veroorzakers van de catastrofale overmeestering van ABN AMRO in 2007 op het matje te roepen en de door hen toegebrachte schade van vele miljarden euro's te laten vergoeden.

Als wij voortaan dergelijke catastrofes willen voorkomen is wereldwijd dringend een cultuuromslag in ons denken nodig.

Daarbij kan goede kunst en cultuur heel goed helpen.

Zie de achtergrondinformatie op website www.30miljard.nl .