Ingezonden persbericht
Persbericht Vereniging tegen de Kwakzalverij

Kwijtschelding btw voor alternatieve therapieën zeker nu ongewenst

Hoewel Europese regelgeving voorschrijft dat over behandelingen die geen 'gezondheidskundige waarde' hebben zoals alternatieve therapieën, btw moeten worden geheven, wordt dat in ons land nog steeds niet gedaan. De regering beslist binnenkort of dat per 1 januari 2011 alsnog zal gaan geschieden. Het parlement heeft totnogtoe onder aanvoering van GroenLinks met succes protest aan getekend tegen dit plan. Dit parlementair cadeautje aan kwakzalvers kost het rijk niet minder dan 65 miljoen euro. Deze btw kwijtschelding is extra wrang nu het rijk verregaande bezuinigingen invoert in de gezondheidszorg en de kunsten aanzienlijk kort. De Vereniging tegen de Kwakzalverij doet een dringend beroep op de regering om per 1 januari gewoon btw te heffen op alternatieve therapieën zoals homeopathie en acupunctuur en voor dit bedrag een zinvolle besteding te zoeken.