Gemeente Son en Breugel


Verkeersveiligheid in Centrum Son

Inwoners aan het woord over Verkeersveiligheid in Centrum Son

Het gemeentebestuur werkt aan een oplossing voor het verkeersonveiligheidsgevoel van fietsers en voetgangers op de Nieuwstraat.

Van 29 november t/m 10 december 2010 kunnen inwoners van Son en Breugel hun mening kenbaar maken over de verkeerssituatie op de Nieuwstraat op het wegvak van de kruising met de Boslaan tot aan de brug over de Groote Beek.

Ter voorkoming van onjuiste of onnodige kostbare aanpassingen aan de weg, willen de gemeentebestuurders eerst een goed gesprek met inwoners en ondernemers die van deze weg gebruik maken. Nadrukkelijk willen collegeleden met hen stilstaan bij oplossingsmogelijkheden en de haalbaarheid ervan.

Thuis en in het gemeentehuis

In die periode van veertien dagen is het mogelijk om vanuit thuis via internet te reageren via een vragenlijst. Er is op de website van de gemeente dan een enquête zichtbaar. Ook vindt u eind november op de website informatie over mogelijke oplossingsrichtingen die de gemeente al bereikt hebben.

U kunt ook naar de inspraakbijeenkomst in het gemeentehuis komen om met het college van gedachten te wisselen en ideeën aan te dragen. Alle weggebruikers zijn van harte uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. De exacte datum van deze bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.

Het vervolg

Ná 10 december 2010 worden alle ideeën, meningen en voorkeuren worden verwerkt in het plan van aanpak. Het college van burgemeester en wethouders maakt een keuze uit de oplossingen. Het uiteindelijke plan wordt in het begin van volgend jaar gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Als alles meezit, zijn rond de bouwvakvakantie van 2011 de aanpassingen gerealiseerd.

Raadhuisplein 1 - 5691 AL Son en Breugel - Telefoon (0499) 491 491