Gemeente Deurne


Een luisterend oor voor ondersteuning


Gemeente en Steunpunt Mantelzorg organiseren inspraakavond U kent ze vast wel, familieleden, buren of vrienden die altijd in de weer zijn voor een chronisch zieke of hulpbehoevende in hun omgeving. Ze denken zelf het best te kunnen helpen en willen familie en vrienden niet belasten met vragen om hulp.

Maar deze intensieve verzorging kan ook te veel worden of ten koste gaan van de eigen gezondheid. De Gemeente Deurne en Steunpunt Mantelzorg willen daarom graag van mantelzorgers horen waarbij zij ondersteuning kunnen gebruiken.

Op maandag 29 november 2010 organiseren het Steunpunt Mantelzorg en de gemeente Deurne in het gemeentehuis van Deurne van 19.30 - 21.00 uur een inspraakavond. Wethouder Ragetlie zal de avond openen en een gedeelte van de avond aan de discussie deelnemen. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden voor deze avond kan tot 21 november 2010 bij Linda Nouwen van het Steunpunt Mantelzorg Deurne via l.nouwen@welzijndeurne.nl of telefonisch op 0493-352500.

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd hoe de gemeente mantelzorgers beter kan ondersteunen. Familieleden, buren of vrienden die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis worden mantelzorgers genoemd. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Gemeente Deurne | Postbus 3, 5750 AA, Deurne | Markt 1, 5751 BE, Deurne | Tel. 0493 387 711 | info@deurne.n l