Gemeente Haaren


Thema-avond "omgaan met de pers"

Jij in beweging is de naam van het Buurt - Onderwijs - Sport project van de gemeente Haaren. Jij in beweging wil het sportklimaat in de gemeente versterken. In het kader van deskundigheidsbevordering en het ondersteunen van de sportverenigingen organiseren we ieder jaar thema-avonden.

Thema-avond

Op maandag 29 november 2010 verzorgen we in samenwerking met het Brabants Dagblad een thema-avond "Omgaan met de pers". Voor veel partijen/verenigingen is aandacht in de media belangrijk. U kunt er immers veel partijen door bereiken. Daarnaast kan positieve aandacht veel voor uw club betekenen. Deze avond besteden we o.a. aandacht aan: bereiken doelgroep, opstellen persbericht, beschikbare media, neveneffecten media aandacht.

Concept Programma

* Welkom en ontvangst

* Interactieve presentaties

* Opstellen persbericht

* Pauze

* Persbericht en beschikbare media

* Vragenronde en afsluiting

Waar en wanneer?
Datum : maandag 29 november 2010
Tijd : 20:00 - 22:00 uur
Locatie : Dorpshuis Den Domp, Kerkstraat 26 Haaren

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie en aanmelden vóór 22 november, neemt u contact op met Peter Overeem via telefoon ( 013) 544 19 14 / 06-15408383 of via mail info@overeemadvies.nl