Belgische Federale Overheid


Mediafaciliteiten voor de EU-Afrika-top

Datum: 10 november 2010

De mediafacilititeiten en de accreditatieprocedure voor de 3de EU-Afrika-top in Libië op 29 en 30 november zijn terug te vinden op http://www.eutrio.be/nl/3de-eu-afrika-top.

Staatshoofden en regeringsleiders van beide continenten komen er samen om hun relaties te herdefiniëren in het kader van een Strategisch Partnerschap inzake de aanpak van mondiale uitdagingen.

Eerste minister Yves Leterme zal België vertegenwoordigen.

De thema's die aan bod zullen komen zijn vrede en veiligheid, klimaatverandering, regionale integratie, ontwikkeling van de privésector, infrastructuur en energie, landbouw en voedselzekerheid en migratie.