Aftrap nieuwe aanpak 4.000 werkzoekenden

12/11/2010 12:26

Colo, Samenwerkende Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

Kenniscentra starten maandag 29 november a.s. voor 350 van de 4.000 ex-grafici een mobiliteitsproject naar andere sectoren en beroepen. De basis vormt de intersectorale samenwerking tussen kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven met UWV WERKbedrijf. Dankzij de unieke infrastructuur van kenniscentra worden werknemers met een mobiliteitsvraag snel en adequaat begeleid naar een baan die past bij hun kennis en ervaring en die bovendien perspectief biedt. FNV voorzitter Agnes Jongerius verricht de aftrap van deze eerste mobiliteitsmarkt.

Colo, de vereniging voor samenwerkende kenniscentra, en GOC (kenniscentrum voor Creatieve industrie) stellen uw aanwezigheid bij deze aftrap erg op prijs.

Primeur kleinschalige sector

Door personeelstekorten en -overschotten zullen zich de komende jaren in meerdere sectoren permanent mobiliteitsvraagstukken voordoen. Grote bedrijven lossen dit vaak zelf op, maar 85% van de bedrijven is klein en middelgroot. Voor het eerst lost een kleinschalige sector, te weten de grafische branche een nijpend mobiliteitsvraagstuk zelf op. De kenniscentra GOC, Calibris, KC handel, Kenteq en PMLF doen dit gezamenlijk via hun bovensectorale infrastructuur. Bij succes volgen nieuwe initiatieven met verbreding naar andere sectoren.

UWV WERKbedrijf

Samen met UWV WERKbedrijf gaat Colo dit landelijke initiatief op regionaal niveau uitvoeren.

Europese subsidie

Samen met het ministerie van SZW kreeg de grafimedia sector 10,5 miljoen euro subsidie vanuit het Europese Globaliserings Fonds (EGS). Deze subsidie ondersteunt tot 31 maart 2011 werknemers die binnen en buiten de grafische sector werk moeten vinden.

Aftrap op maandag 29 november

De officiële aftrap van de eerste mobiliteitsmarkt is op maandag 29 november 2010 van 12.30 - 13.15 uur bij kenniscentrum Kenteq, Korenmolenlaan 4 te Woerden.

Voor een lunch wordt gezorgd.

Vakbeweging en werkgevers

Een jaar geleden startten vakbeweging en werkgevers het mobiliteitscentrum voor de grafische sector.