Gemeente Dantumadeel


Conegroup `duikt' in zwembad De Frosk

De gemeente Dantumadiel en de Conegroup hebben overeenstemming bereikt over een traject dat moet leiden tot overname van het zwembad De Frosk. Op 29 november a.s. ondertekenen beide partijen een intentieverklaring. Het uiteindelijke besluit tot overname ligt in handen van de Dantumadielse gemeenteraad.

De Conegroup wil het zwembad overnemen in de huidige vorm, wat betekent dat het wedstrijdbad gehandhaafd blijft. De Conegroup levert vanaf 22 november a.s. interim-personeel en expertise om de continuïteit van het zwembad te waarborgen en een goede basis te creëren voor de beoogde doorstart.