Gemeente Breda

Nachtelijke werkzaamheden Noordelijke Rondweg Breda

De ANWB plaatst over de volle breedte van de Nieuwe Kadijk, tussen Druivenstraat en Posthoorn, ten behoeve van de bewegwijzering vier portalen.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 29 november, dinsdag 30 november, woensdag 1 december en vrijdag 3 december en duren van âs avonds 20.00 uur tot âs morgen 06.00 uur. De werkzaamheden kunnen enige verkeershinder veroorzaken.

Werkzaamheden
Per portaal komen drie kolommen in de bermen van de Nieuwe Kadijk. Bij het plaatsen van deze kolommen is een halve baanafzetting onvermijdelijk. Hierbij kan het autoverkeer wel nog over één rijstrook rijden.

Vervolgens worden de horizontale portaalliggers aan deze steunkolommen gehangen. Hierbij zet de politie het verkeer voor korte tijd stil. Deze activiteit vindt regelmatig in de nacht plaats, maar duurt maximaal 10 minuten.

Breda, 18 november 2010