Gemeente Valkenswaard


Herinrichting kruising Bakkerstraat/Klappermanstraat

De werkzaamheden aan de kruising Bakkerstraat/Klappermanstraat zullen maandag 29 november van start gaan. Als de weersomstandigheden het toelaten zal het werk vrijdag 17 december gereed zijn.

Met de aannemer is afgesproken dat bij vorstverwachting de werkzaamheden doorgeschoven worden naar 10 januari volgend jaar. Bewoners hebben een brief hierover ontvangen.

Meer informatie
Met algemene vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. De Vries van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083699.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden is de toezichthouder op het werk uw aanspreekpunt. Dat is de heer B. Van Dijk. Hij is bereikbaar via nummer 040-2083634.