Gemeente Laarbeek


Raadsvisitatie Aarle-Rixtel

LAARBEEK - De Laarbeekse gemeenteraad streeft ernaar om regelmatig kernen te bezoeken. Op maandag 29 november bezoekt de raad Aarle-Rixtel. Tijdens deze raadsvisitatie worden actuele onderwerpen die spelen in Aarle-Rixtel onder de aandacht van de raadsleden gebracht.

Middagprogramma
Om 15.45 uur zijn de raadsleden, de leden van het college en vertegenwoordigers van het dorpsplatform Aarle-Rixtel aanwezig in De Dreef. De aanpassingen en verbouwingen van dit multifunctionele gebouw zijn in volle gang. De raad wordt vanaf 16.00 uur geïnformeerd over de voortgang van die werkzaamheden. Allereerst gaan zij naar de nieuwe scoutingaccommodatie (onderdeel van de Dreef). De werkzaamheden voor de verbouwing van de oude gemeentewerf tot scoutinggebouw zijn nagenoeg afgerond. Om 16.00 uur vindt de officiële sleuteloverdracht plaats. Wethouder Biemans zal dan namens de gemeente de sleutel overdragen aan de nieuwe gebruiker: het bestuur van de Aarle-Rixtelse scouting. Vanaf 16.45 uur worden de plannen voor de aanpassing van De Dreef toegelicht. Dit gedeelte eindigt om 18.00 uur.

Avondprogramma
In de avond bezoekt de raad de openbare vergadering van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel in zaal De Vrienden, Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel. Vanaf 20.00 uur wordt daar de centrumvisie Aarle-Rixtel gepresenteerd door een vertegenwoordiger van Arcadis; het bureau dat het rapport heeft opgesteld. Het is een visie voor de komende 5-10 jaar om de leefbaarheid van de kern Aarle-Rixtel te behouden en te verbeteren. Daarna informeert het Dorpsplatform de aanwezigen over actuele zaken, zoals de provinciale plannen met de wegenstructuur rondom Aarle-Rixtel.

U bent van harte welkom om de verschillende bijeenkomsten bij te wonen.