Gemeente Best

Commissievergaderingen

19-11-2010

Op maandag 29 november aanstaande vergaderen de raadscommissies.

Raadscommissie Bestuur en Dienstverlening
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

* Inspreekrecht burgers

* Vaststellen van de verslagen van de commissievergaderingen van 28 juni 2010, 6 september 2010 en 25 oktober 2010
* Bespreken lijst van toezeggingen

* Horeca- en evenementenbeleidsplan

* Kernbeleid Veiligheid 2011-2014

* Controleprotocol en normenkader 2011

* Installatie M. van de Peut als lid van de commissie bestuur en dienstverlening

Raadscommissie Inwoners en Samenleving
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Mosselaar

Op de agenda staat de volgende onderwerpen:

* Inspreekrecht burgers

* Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 18 oktober 2010

* Bespreken lijst van toezeggingen

* Minimaregeling

* Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2010

De Raadscommissie Wonen en Ruimte komt te vervallen vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten.

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Het is mogelijk om aan het begin van de vergadering in te spreken over de onderwerpen van de commissievergadering. U kunt zich hiervoor per e-mail of per telefoon aanmelden bij de griffie: raadsgriffie@gembest.nl of telefoonnummer (0499) 360 375. Aanmelden kan tot en met maandag 29 november 12.00 uur. U kunt maximaal vijf minuten inspreken.

De stukken kunt u vinden op www.gemeentebest.nl (Bestuur > Raadsplein > Raadscommissies). Daarnaast kunt u de stukken inzien bij de raadsgriffie (op afspraak) en in de bibliotheek. Hebt u vragen over de commissieavond of de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie van de gemeente Best op telefoonnummer (0499) 360 375. Per e-mail kan ook: raadsgriffie@gembest.nl.


---