Gemeente Son en Breugel


november en 1 december

Commissievergaderingen 29, 30 november en 1 december

Volgende week zijn er 3 commissievergaderingen in het gemeentehuis.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda's van de vergaderingen.

Commissie grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: maandag 29 november 2010, aanvang 20.00 uur

Agenda:

* presentatie over initiatief "versterken kwaliteit centrum Breugel"
* ontwerpbestemmingsplan Son Centrum


· ontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt; IKEA


· voortgangsrapportage Sonniuspark


· regionale ontwikkelingen


· bestuurlijke planning 2011 en stand van zaken 2010


· Brainport Oost; reactie ontwerp ISV en Plan MER Rijk van Dommel en Aa


· Evaluatienotitie kermis 2010

Commissie burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 30 november 2010, 20.00 uur.

Agenda:


· Subsidiebeleidsplan 2011

Commissie algemene zaken

Datum en tijdstip: woensdag 1 december 2010, 20.00 uur.

Agenda:


· Ontwikkelingen intergemeentelijke samenwerking


· Bestuurlijke planning 2011 en stand van zaken 2010

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen, onderstaand downloaden.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies en de raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

Voor meer informatie, kijk ook bij:

Vergadering CGZ 29-11-2010 Vergadering CBZ 30-11-2010 Vergadering CAZ 01-12-2010

Raadhuisplein 1 - 5691 AL Son en Breugel - Telefoon (0499) 491 491