Gemeente Ermelo


Informatiebijeenkomst vrije tijd

Stichting Pinel en MEE Veluwe organiseren in samenwerking met de gemeente Ermelo een informatiebijeenkomst over vrije tijd voor mensen die moeilijk lerend zijn, een licht verstandelijke beperking hebben of een autisme spectrum stoornis hebben. Wij nodigen u hier van harte voor uit.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen van 14 jaar en ouder die thuis of zelfstandig/begeleid wonen in Ermelo. Uiteraard zijn ouders of familieleden voor deze avond nadrukkelijk ook uitgenodigd.

Waar en Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 29 november in De Dialoog, Raadhuisplein 4 in Ermelo. Vanaf 19.30 uur bent u welkom om alvast een drankje te drinken, het programma start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

Wat gaan we doen?
Op deze avond kunt u aan ons en aan elkaar laten weten wat u leuk en interessant vindt om te doen. Ook kunt u tips en goede ervaringen delen met anderen. Misschien komt u deze avond wel mensen tegen waar u samen iets mee kunt gaan ondernemen. Daarnaast willen wij graag weten welke plannen en wensen u hebt als het gaat om de besteding van uw vrije tijd, en welke problemen u hierin eventueel tegen komt. Ook krijgt u informatie over wat er al mogelijk is.

Waarom?
Uitgangspunt van het Wmo-beleid van de gemeente Ermelo is, dat u in principe zelf verantwoordelijk bent om mee te doen aan de samenleving. Graag willen Stichting Pinel, MEE Veluwe en de gemeente Ermelo weten of dit lukt. Met die informatie kunnen wij kijken welke prioriteiten wij willen leggen voor de komende jaren in het aanbod voor vrijetijdsbesteding. Ook is het de bedoeling dat u, met hulp van familie en ondersteuners, zelf bepaalt wat u kunt doen om vorm en invulling te geven aan uw vrije tijd.

Informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Pinel: info@stichtingpinel.nl, telefoonnummer (0341) 56 02 68. Bezoekadres van Stichting Pinel is Raadhuisplein 8 in Ermelo.