Stadsdeel Amsterdam ZuidoostVan harte welkom bij de lezing van Pieter Winsemius!

23 november 2010

Wie:
Pieter Winsemius is natuurkundige met vele verdiensten binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven. Als lid van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) is hij zeer betrokken bij Burgerparticipatie.

Onderwerp van de lezing:
"Burgerparticipatie en de kansen en mogelijkheden die de sociale media daarbij bieden"

Wanneer?
Ma 29 november 2010 tussen 16.00 - 18.00 uur.

Waar?
Raadszaal Stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150.

Voor wie?
Bewoners, ambtenaren, politici, bestuurders en overige belangstellenden.

Foto Pieter Winsemius door Evert-Jan Daniels
Foto: Evert-Jan Daniels

Open Innovatiefestival 2010
Deze lezing is georganiseerd in het kader van het Open Innovatiefestival 2010. Dit festival richt zich op innovatie in het publieke domein, waarbij overheidsorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers de handen ineen slaan. Samen werken we aan een effectievere, efficiëntere en betere overheid. Experts, bewoners, politici en bestuurders zijn van harte welkom bij allerlei presentaties, workshops en cursussen die van 29 november tot en met 3 december 2010 gegeven worden op diverse locaties in Amsterdam en andere nationale en internationale steden. Informatie over het volledige programma kunt u vinden op www.amsterdam.nl/openinnovatie