Universiteit Nyenrode

Persuitnodiging

Nyenrode start toezichtacademie

Breukelen, 24 november 2010 - Nyenrode Business Universiteit start een toezichtacademie. Zij speelt hiermee in op de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van het toezicht door de instanties die daarmee belast zijn. Het doel is om samen met toezichthouders, bedrijfsleven, intermediaire marktpartijen en het Nyenrode Center voor Public Auditing en Controlling het vakgebied te ontwikkelen en effectievere en efficiëntere vormen van toezicht te vinden.

De academie zal onder anderen een platform zijn waarin een hoogwaardige groep van toezichthouders kennis en ervaring uitwisselt en ontwikkelingen in het toezicht vorm en inhoud geeft. Daarnaast verzorgt het (wetenschappelijk) onderzoek naar de effectiviteit van toezicht. Het speelt in op internationale ontwikkelingen, wisselt ervaringen, kennis en inzichten rond het risicomanagement van een toezichthouder uit en ontwikkelt programma's gericht op kennisoverdracht.

In 2005 startte een zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht. `Minder last, meer effect' was de gedachte. De academie werkt hierop voort. Het streeft naar een evenwicht tussen te vergaande regelgeving en controle en het opheffen van toezichtinstanties. Samenwerking is een belangrijk middel om de (over) last van dit toezicht voor burgers, bedrijven en zelfstandige organisaties te beperken. De toezicht academie vormt hierin een centrale rol.

De toezichtacademie is een gezamenlijk initiatief van Nyenrode Business Universiteit, De Nederlandsche Bank, de Belastingdienst, De Autoriteit Financiële markten en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Momenteel worden gesprekken gevoerd met verschillende andere toezichthouders.

Seminar
De toezichtacademie gaat op 29 november officieel van start met een seminar. U kunt hierbij aanwezig zijn. Tijdens het seminar gaan prominente sprekers als prof. Steven Majoor van de AFM en prof.dr Leen Paape, Dean van de school of Accountancy en Controlling van Nyenrode Business Universiteit, in op de dilemma's van- en binnen toezichtorganisaties, actuele ontwikkelingen en toekomstverwachtingen, internationalisering en de samenwerking tussen toezichthouders.

Het seminar start om 13.30 uur en vindt plaats in de Pfizerzaal van Nyenrode Business Universiteit. Graag opgave van uw komst.


- - - - -

Noot voor de redactie (