Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissievergaderingen

Op maandag 29 november en donderdag 2 december 2010 vergaderen de raadscommissies. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Op maandag 29 november en donderdag 2 december 2010 vergaderen de raadscommissies. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Raadsbrede commissie Algemene Zaken en Veiligheid: maandag 29 november 2010
Aanvang: 20.00 uur
Voorzitter: de heer A.C. Lange
Secretaris: mevrouw drs. T.A. de Mik, telefoon (010) 2848180, e-mail: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl.

Op de agenda van 29 november staat onder andere: o Pakket bezuinigingsvoorstellen begrotingsperiode 2012-2015 o CollegeWerkProgramma 2010-2014

Gecombineerde raadscommissie Dienstverlening, Stedelijke Ontwikkeling en Middelen en Buitenruimte: donderdag 2 december 2010 Aanvang: 20.00 uur
Voorzitter: de heer drs. N.H. van Buren MCD
Secretaris: mevrouw mr. K.M. Bruin, telefoon (010) 2848386, e-mail: k.m.bruin@capelleaandenijssel.nl

Op de agenda van 2 december staat onder andere: o Vaststellen van de locatie voor de unilocatie IJsselcollege en van een nieuw programma voor de gebiedsontwikkeling Couwenhoek

Gecombineerde raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Middelen en Buitenruimte: donderdag 2 december 2010
Aanvang: na afloop van de gecombineerde vergadering van de raadscommissie Dienstverlening, Stedelijke Ontwikkeling en Middelen en Buitenruimte
Voorzitter: de heer mr. A. Weggeman
Secretaris: mevrouw mr. K.M. Bruin, telefoon (010) 2848386, email: k.m.bruin@capelleaandenijssel.nl

Op de agenda van 2 december staat onder andere: o Statusbesluiten

U bent van harte welkom om deze commissievergaderingen bij te wonen.

Meer informatie over notulen en agenda's van de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u vinden op het internet in het BestuursInformatieSysteem (BIS) http://bis.capelleaandenijssel.nl