Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


fortgracht van Fort Blauwkapel in Utrecht

Waterschap en gemeente baggeren fortgracht van Fort Blauwkapel in Utrecht

Publicatiedatum : 24 november 2010

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht starten in de week van 29 november met het baggeren van de fortgracht van Fort Blauwkapel. Volgens de planning wordt de eerste fase van de werkzaamheden nog dit jaar afgerond.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere gracht, watergang of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat onder andere uit gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door de bagger wordt de watergang steeds ondieper. Het kleine laagje water wat overblijft heeft nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet meer goed in leven en bij warm weer gaat het water vaak stinken. Ondiepe sloten kunnen ook minder water afvoeren wat bij hevige regenval tot overstromingen kan dit leiden. Ook moet het water diep genoeg blijven om erin te kunnen varen. Genoeg redenen voor het waterschap en de gemeente Utrecht om in actie te komen.

Twee fasen

Bij een fortgracht is er altijd het gevaar dat er munitie in de gracht ligt. Om dit goed te kunnen onderzoeken is het werk opgedeeld in twee fasen. In fase één wordt al het grove vuil en de bovenste 20 cm bagger uit de fortgracht en de naastgelegen vijver verwijderd. De bovenste 20 cm bagger kan zonder gevaar worden weggehaald. Eventueel aanwezige munitie ligt hier namelijk al tientallen jaren en zit daarom dieper in de bagger.

Afval

De belangrijkste reden om de werkzaamheden in twee fasen uit te voeren is de grote hoeveelheid afval in de gracht. Het afval stoort het onderzoek naar munitie. Door de bovenste laag bagger en het grootste deel van het afval te verwijderen kunnen wij een beter en betrouwbaarder onderzoek naar munitie doen. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of de werkzaamheden op een standaardmanier uitgevoerd kunnen worden, of dat hier speciale veiligheidsapparatuur voor nodig is. In totaal wordt tijdens fase 1 circa 10.250 m³ baggerspecie verwijderd en afgevoerd. In fase 2 wordt de rest van de bagger verwijderd. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden op twee verschillende manieren uitgevoerd, vanaf het water en vanaf de kant. Bij de werkzaamheden vanaf het water staat de kraan op een ponton. De kraan schept de bagger uit het water in beunbakken (kleine vrachtbootjes). Deze vervoeren de bagger voor een deel naar de Hooge Kampse Plas in Groenekan, en voor een andere deel naar verwerkingslocatie Drempt bij de plaats Drempt. Bij het baggeren vanaf de kant wordt op een soortgelijke manier gewerkt. De kraan staat langs de watergang opgesteld en schept de bagger uit het water direct in de vloeistofdichte vrachtwagens. Ook deze bagger gaat naar dezelfde verwerkers. Dosco Baggerwerken uit Oudewater voert de baggerwerkzaamheden uit.

Voorzorgsmaatregelen

Waar nodig, bijvoorbeeld op plaatsen waar de bagger in kiep- of vrachtwagens wordt geladen, neemt de aannemer verkeersmaatregelen. Op deze manier kan het (fiets)verkeer veilig langs de werkzaamheden. De benodigde verkeersmaatregelen worden in overleg met de gemeente uitgezet. Voor de bescherming van de aanwezige planten en dieren worden de werkzaamheden onder toezicht van een ecoloog uitgevoerd.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht