Gemeente Tytsjerksteradiel


stremming Buorren/ Zomerweg Tytsjerk

Vanwege het aanbrengen van een rioolaansluiting voor het voormalig terrein Auto Schat, is op maandag 29 november a.s. de T-splitsing Buorren/Zomerweg in Tytsjerk gestremd voor al het doorgaande verkeer. Fietsers hierbij uitgezonderd.