Gemeente Eemsmond


Gemeente Eemsmond scherpt brandweerzorg dorpen en Eemshaven aan

Tijdens informatiebijeenkomsten voor brandweervrijwilligers en gemeenteraad op maandag 29 november worden de uitkomsten gepresenteerd van het Onderzoeksrapport Brandweerzorg Eemsmond. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de gemeente Eemsmond en geeft inzicht in de brandweerzorg voor de dorpen in Eemsmond en de Eemshaven. Op basis van de uitkomsten werkt de gemeente de invulling van de brandweerzorg verder uit. Hierbij worden diverse partijen betrokken, zoals de Veligheidsregio (brandweer, politie en GHOR, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de bedrijven in de Eemshaven. Het is de bedoeling dat de uitwerking medio 2011 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De gemeente is verantwoordelijk voor brandweerzorg en liet het onderzoeksrapport opstellen om goed zicht te krijgen op de onderdelen die aangescherpt moeten worden.

Zo moet de gemeente de brandweerzorg goed afstemmen op de toekomstige groei van de Eemshaven. In de Eemshaven vestigen zich nieuwe bedrijven die mogelijk risico's met zich meebrengen.

Uitwerken van de resultaten

Tijdens de bijeenkomst op 29 november wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd en toegelicht. Daarna gaat de gemeente aan de slag met het aanscherpen van de brandweerzorg voor de dorpskernen en voor de Eemshaven.