Gemeente Bodegraven

vrijwilligersbeleid 29 november
(25-11-2010)

Uitnodiging informatiebijeenkomst vrijwilligersbeleid 29 november

Op maandag 29 november vindt om 18.00 uur in de kantine van Hockey Club Reeuwijk- Bodegraven een informatieavond plaats over `werven en behoud van vrijwilligers'. De bijeenkomst is bedoeld voor sportinstellingen en -verenigingen uit Bodegraven-Reeuwijk.

Voor instellingen wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid kan helpen bij het werven en vasthouden van (nieuwe) vrijwilligers. Het doel van deze bijeenkomst is om verenigingen en instellingen te informeren over het vrijwilligersbeleid en over maatschappelijke stages. Daarnaast kan er informatie uitgewisseld worden.