Congres-en Studiecentrum VNG

Duurzaam inkopen


29 november - Groningen, 30 november - Rotterdam, 1 december - Eindhoven, 2 december - Apeldoorn


* Introductie

* Programma

* Inschrijven

Regionale bijeenkomsten Duurzaam inkopen

Gemeenten hebben duurzaam inkopen hoog in het vaandel staan. En niet voor niets want gemeenten hebben een groot inkoopvolume, 50 miljard, en kunnen daarmee het bedrijfsleven en burgers tot duurzaam produceren en duurzaam inkopen stimuleren. Daarom is het van belang dat de politiek verantwoordelijke portefeuillehouder, het management dat zorgt voor de inbedding in de organisatie en de inkoper er gezamenlijk voor zorgen dat de doelstelling, 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100 % duurzaam inkopen in 2015, behaald wordt.

Tijdens deze middag komen drie punten aan bod.

1. De rol van de bestuurder in het implementatieproces van duurzaam inkopen.

2. Monitoring doelstelling begin 2011.

3. Praktische voorbeelden rond aanbesteding en besteksystematieken.

Wat?

De omslag naar duurzaam inkopen vergt ambitie, tijd, inspanning en vasthoudendheid. Wat kunt u als portefeuillehouder, manager of inkoper daaraan doen? Wat is uw invloed op het proces en welke instrumenten kunnen daarbij nuttig zijn?

Waar en wanneer? laarsjes.png

Groningen: 29 november 2010

Rotterdam: 30 november 2010
Eindhoven: 1 december 2010

Apeldoorn: 2 december 2010

VNG_nieuw_copy(1).jpg

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Start presentaties/gesprekken

15.00 uur Pauze

15.30 uur Rondleiding

16.30 uur Borrel

17.30 uur Einde bijeenkomst

Tijdens deze middag komen drie punten aan bod.

1. De rol van de bestuurder in het implementatieproces van duurzaam inkopen.

2. Monitoring doelstelling begin 2011.

3. Praktische voorbeelden rond aanbesteding en besteksystematieken.


1. Bestuurders en duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen doelstellingen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden sneller en beter bereikt dan wanneer dat niet het geval is. Duurzaam inkopen is veelal niet een zaak van één portefeuillehouder of één inkoper. Immers op alle beleidsterreinen wordt aan inkopen gedaan. Op welke wijze kan vorm gegeven worden aan het implementatieproces van duurzaam inkopen en hoe dit goed te verankeren in het beleid. Een bestuurder met de nodige ervaring op het terrein van duurzaam inkopen gaat hierover met u in gesprek.


2. Haalt uw gemeente de doelstelling om in 2010 75% duurzaam in te kopen?
Begin 2011 wordt door het Rijk het monitoringsonderzoek 2010 uitgevoerd. Gemeten wordt op basis van het toepassen van de duurzaamheidseisen in gepubliceerde (EU) aanbestedingen en (onderhandse) offerteaanvragen. In een korte bijdrage wordt ingegaan op de betekenis en de wijze van berekening van de monitor.


3. De praktijk van de inkoper.
Inkopers van een aantal koplopende gemeenten laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe zij omgaan met het hele proces van aanbesteden en besteksystematieken in relatie tot duurzaam inkopen.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via deze inschrijflink

Datum en locatie


29 november 2010: Groningen, Centrale Bibliotheek, Oude Boteringestraat
18

Het informatieplein Duurzaamheid biedt burgers antwoorden op het terrein van duurzaamheid. U krijgt een toelichting en rondleiding.
30 november 2010: Rotterdam, Van Nelle Ontwerpfabriek, Van Nellestraat
1
In dit historisch monument voorzien van het Alabel duurzaam monumentbeheer en de Golden Green Key krijgt u een rondleiding met toelichting op duurzame toepassingen in een monumentaal gebouw.
1 december 2010: Eindhoven, ICSE, Lichttoren 24 In ICSE zijn tal van partijen samen gebracht die werken aan duurzame oplossingen. U krijgt hier een rondleiding met toelichting op de vele duurzame initiatieven die bij ICSE worden ondernomen.
2 december 2010: Apeldoorn, de St@art op de Apenheul, J.C. Wilslaan 21 De Apenheul zet steeds meer duurzaamheidprogramma's op om samen met burgers, bedrijven en overheden tot een betere kwaliteit van leven te komen. Met deze gedachte is in 2010 De St@art gebouwd. Een schitterende, duurzame locatie. U krijgt hier een rondleiding met toelichting op deze duurzame locatie.

Doelgroep

De regionale bijeenkomsten worden gehouden voor bestuurders, management en inkopers.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bij het niet tijdig annuleren of verstek laten gaan op de bijeenkomst brengt het Congres- en Studiecentrum EUR 50,- excl. btw in rekening.

Voorwaarden inschrijving

Ongeveer een week voor de datum van de desbetreffende bijeenkomst ontvangt u per post een bevestiging met badge, een routebeschrijving en een programma.
Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij het CPB op 24 juli 2002, onder meldingsnummer m1026707.

Annuleren of wijzigen

Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door in te loggen en naar 'mijn inschrijving' te gaan. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. Dit kunt u per e-mail aangeven aan cs-vng.nl

Indien annulering of verhindering niet uiterlijk 15 dagen voor de ingeschreven datum wordt doorgegeven, dan wordt u EUR 50,00 excl. btw in rekening gebracht.

Inlichtingen

Congres- en Studiecentrum VNG
Usha Patandin laarzenv.jpg
t. 070 - 3738498
e. usha.patandin@vng.nl