Congres-en Studiecentrum VNG

Regionale bijeenkomsten Bibliotheekbeleid


29 november - Deventer, 2 december - Tilburg


* Introductie

* Programma

* Inschrijven

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert regionale bijeenkomsten over Bibliotheekbeleid. Lezen is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van mensen, met name van kinderen. De openbare bibliotheek speelt daarin een hoofdrol. De lokale openbare bibliotheken staan voor grote veranderingen, met name op het gebied van digitalisering. Tegelijkertijd staan budgetten onder druk. Hoe kan de gemeente de openbare bibliotheek toekomstgericht positioneren?

BibliotheekCharter 2010-2012
Het Bibliotheekcharter 2010-2012 is op 17 december 2009 ondertekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Belangrijke elementen daarin zijn onder meer de digitalisering van de openbare bibliotheken en de tweede fase van de certificering van de lokale bibliotheken. Gemeenten vervullen hierbij een voorwaardenscheppende rol. De VNG wil de leden informeren over de afspraken uit het charter. Daarbij wil ze ook ingaan op actuele ontwikkelingen in het bibliotheekveld. Dit in samenwerking met de landelijke bibliotheekinstellingen (SIOB, VOB, Bibliotheek.nl).

Datum en locatie


* 29 november 2010 Bibliotheek Deventer
* 2 december 2010 Bibliotheek Tilburg

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor:

- wethouders Cultuur en Onderwijs

- beleidsambtenaren Cultuur en Onderwijs

- directeuren van bibliotheken.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Hieronder treft u de programma's aan van 25, 29 november en 2 december.

Programma 22 november, Almere


12.00 - 13.00 uur

Inlooplunch

13.00 - 13.15 uur

Opening door de dagvoorzitter, Siewert Pilon, hoofd van de beleidsafdeling OZW van de VNG

Welkomstwoord door Chris Wiersma, directeur De Nieuwe Bibliotheek Almere
Inleiding door J. Jawad, beleidsmedewerker van de VNG
13.15 - 13.45 uur

Toekomst van de bibliotheek/Bibliotheek van de toekomst: Welke keuze heeft de gemeente?

Cor Wijn, senior consultant en interim manager kunst & cultuur BMC en Ap de Vries, directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)
13.45 - 14.45 uur

Implementatie digitale bibliotheek
Peter van Eijk, directeur en/of Dennis Eijsten, manager exploitatie van de stichting Bibliotheek.nl

14.45 - 15.15 uur

Pauze

15.15 - 15.45 uur

Certificatie van de bibliotheek: Wat is de meerwaarde voor de gemeente?

Jaap Verkroost, lid van het bestuur van de stichting Certificering Openbare Bibliotheken en wethouder van de gemeente Maarssen en Chris Wiersma, directeur De Nieuwe Bibliotheek Almere.
15.45 - 16.15 uur

Workshop: De bibliotheek in het gemeentelijke participatiebeleid - De bibliotheek en de participatieladder door Lydia ter Duijn, Stadsbibliotheek Haarlem/stichting openbare bibliotheken
16.15 - 16.45 uur

Rondleiding in de bibliotheek Almere met toelichting op het concept
16.45 - 17.30 uur

Afsluiting met borrel

Programma 25 november, Dordrecht


12.00 - 13.00 uur

Inlooplunch

13.00 - 13.15 uur

Opening door de dagvoorzitter Rento Zoutman, bestuurder en partner van de DSP-groep

Welkomstwoord door Ankie Kesseler, directeur van de Bibliotheek A tot Z Inleiding door J. Jawad, beleidsmedewerker van de VNG
13.15 - 13.45 uur

Toekomst van de bibliotheek/Bibliotheek van de toekomst: Welke keuze heeft de gemeente? Inleidingen door:


- Cor Wijn, senior consultant en interim manager kunst & cultuur BMC


- Didi Dorrestijn-Taal, wethouder van de gemeente Renswoude over de samenwerking in de regio Utrecht

13.45 - 14.45 uur

Implementatie digitale bibliotheek
Peter van Eijk, directeur en/of Dennis Eijsten, manager exploitatie van de stichting Bibliotheek.nl

14.45 - 15.15 uur

Pauze

15.15 - 15.45 uur

Certificatie van de bibliotheek: Wat is de meerwaarde voor de gemeente?

Inleidingen door:

- Gerard van Dijk, directeur van de stichting Certificering Openbare Bibliotheken

- Liesbeth Zuidema, beleidsmedewerker van de gemeente Alphen aan den Rijn

15.45 - 16.30 uur

Forumdiscussie Bibliotheek 3.0! Wat is dat?
Met deelname van:


- Francien van Bohemen (public affairs VOB),


- Tineke van Ham (voorzitter stichting PSO's Nederland en bestuurder van de Rijnbrinkgroep) en


- een vertegenwoordiger van het SIOB.

16.30 uur

Afsluiting met een borrel

Programma 29 november, Deventer


12.00 - 13.00 uur

Inlooplunch

13.00 - 13.15 uur

Opening door de dagvoorzitter Rento Zoutman, bestuurder en partner van de DSP-groep

Welkomstwoord door Jos Debeij, directeur van de bibliotheek Deventer Inleiding door J. Jawad, beleidsmedewerker van de VNG
13.15 - 13.45 uur

Toekomst van de bibliotheek/Bibliotheek van de toekomst: Welke keuze heeft de gemeente? Door:


- Bart Drenth, lid van de groepsdirectie van Berenschot
- Jobke Vonk - Vedder, wethouder gemeente Abcoude, over de samenwerking in de regio Utrecht.

13.45 - 14.45 uur

Implementatie digitale bibliotheek
Peter van Eijk, directeur en/of Dennis Eijsten, manager exploitatie van de stichting Bibliotheek.nl

14.45 - 15.15 uur

Pauze

15.15 - 15.45 uur

Certificatie van de bibliotheek: Wat is de meerwaarde voor de gemeente?

Door:


- Johanneke Liemburg, voorzitter van het bestuur van stichting Certificering Openbare Bibliotheken en burgemeester van de gemeente Littenseradeel en Jos Debeij, directeur van de bibliotheek Deventer
15.45 - 16.30 uur

Workshop Bibliotheek als onderdeel van het Jeugdbeleid/CJG
- Loes, het ouderloket van het Centrum voor Jeugd en Gezin door Patricia Doornbos, coördinator Loes loket, bibliotheek Enschede


- Boekstart door Adriaan Langendonk, projectleider Kunst van Lezen van SIOB / de stichting Lezen

16.30 uur

Afsluiting met borrel

Programma 2 december, Tilburg


12.00 - 13.00 uur

Inlooplunch

13.00 - 13.15 uur

Opening door de dagvoorzitter

Welkomstwoord door Henriëtte de Kok, directeur bibliotheek Midden Brabant
Inleiding door dhr. J. Jawad, beleidsmedewerker van de VNG
13.15 - 13.45 uur

Toekomst van de bibliotheek/Bibliotheek van de toekomst: Welke keuze heeft de gemeente? Inleidingen door:


- Bart Drenth, lid van de groepsdirectie van Berenschot en


- Wilbert Willems, wethouder van de gemeente Breda (gevraagd).


13.45 - 14.45 uur

Implementatie digitale bibliotheek
Peter van Eijk, directeur en/of Dennis Eijsten, manager exploitatie van de stichting Bibliotheek.nl

14.45 - 15.15 uur Pauze

15.15 - 15.45 uur

Certificatie van de bibliotheek: Wat is de meerwaarde voor de gemeente?


- Gerard van Dijk, directeur van de stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

- Jannie van Vugt, directeur Biblioosterschelde
15.45 - 16.30 uur

Workshop Cultuureducatie

- het Cursushuis door Herman Horst, directeur bedrijfsvoering Bibliotheek Midden Brabant


- Wiki Loves Bieb door Kees Hamann, directeur bibliotheek Vlissingen
16.30 uur

Afsluiting met borrel

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via deze inschrijflink

Datum en locatie

De regionale bijeenkomsten Bibliotheekbeleid vinden plaats op:
* 29 november 2010 Bibliotheek Deventer
* 2 december 2010 Bibliotheek Tilburg

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor:

- wethouders Cultuur en Onderwijs

- beleidsambtenaren Cultuur en Onderwijs

- directeuren van bibliotheken.

Kosten

Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos.

Voorwaarden inschrijving

Ongeveer een week voor de desbetreffende bijeenkomst ontvangt u per post een bevestiging met uw badge, een routebeschrijving en het definitieve programma.
Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het CBP op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

Annuleren of wijzigen

Wilt u uw aanmelding wijzigen of annuleren, dan kunt u dat doen door opnieuw in te loggen en naar 'mijn inschrijving' te gaan. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. Dit kunt u per e-mail aangeven aan cs-vng.nl

Inlichtingen

Congres- en Studiecentrum VNG
Cindy Knippenberg
t. 070 - 3738469
e. cindy.knippenberg@vng.nl