Gemeente Eindhoven

Start Open Innovatie Festival 2010
Eén week lang, an 29 november tot 3 december 2010 - vindt in verschillende steden in en buiten Nederland het Open Innovatiefestival (OIF) 2010 plaats. De internationale aftrap voor deze innovatieweek vindt plaats in Eindhoven op 29 november. De openingsbijeenkomst wordt live via internet gevolgd door de andere steden die deelnemen aan het Open Innovatiefestival.

De aanwezigen worden tijdens de opening getrakteerd op een grote diversiteit aan activiteiten en sprekers. Van videoboodschappen van trendwatcher Tony Bosma en Prins Constantijn van Oranje, tot een Skypeverbinding van wethouder Mary-Ann Schreurs met de burgemeester van het Italiaanse dorpje L'Aquila. Dit Italiaanse dorp werd een aantal jaren geleden verwoest door een aardbeving en wordt nu, mede door inzet van social media, heropgebouwd.

OIF 2010 is een festival dat plaatsen, projecten en mensen met elkaar verbindt. Dit festival laat zien hoe overheid, bedrijfsleven en inwoners op nieuwe manieren met elkaar kunnen samenwerken, met name via on- en offline sociale netwerken. Tijdens het festival kan iedereen leren en ervaren wat deze nieuwe mogelijkheden van samenwerken precies zijn. Toegang en deelname aan de programma-onderdelen van het festival zijn gratis.

Iedere stad vult het festival op eigen wijze in. Zo komt in ieder festival de identiteit van de organiserende stad terug in het programma. Dit geldt uiteraard ook voor Eindhoven. Op verschillende locaties in de stad zijn bijvoorbeeld workshops en presentaties met betrekking tot mobiliteit, veiligheid, politiek, sociale cohesie in de stad en technologische vernieuwing. En nog veel meer. Zowel vrijwilligers van buurtverenigingen als ambtenaren of mensen uit de commerciële sector komen tijdens het Open Innovatiefestival aan hun trekken.

Wat de week in Eindhoven vooral laat zien, is de kracht van samenwerking. Goede on- en offline samenwerking draagt bij aan een stad waar de onderlinge contacten goed en vruchtbaar verlopen. Dat komt naar voren in het programma-aanbod, maar ook in de wijze waarop deze week georganiseerd is: veel mensen die belangeloos hun inzet, energie en creativiteit met elkaar willen delen.

Meer informatie over het Open Innovatiefestival 2010 in Eindhoven is te vinden op deze website en op www.oif040.nl.