Provincie Noord-Holland

Groot onderhoud Stolperweg (N503) uitgesteld

25 november 2010 -

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg N503 in de gemeente Zijpe zijn vanwege de weersverwachting uitgesteld tot begin 2011.

De verwachte kou van de komende tijd maakt het voor de wegwerkers onmogelijk om de geplande wegwerkzaamheden aan de Stolperweg uit te voeren. De werkzaamheden waren op de beide rijbanen van de N503 gepland van 29 november tot en met 10 december. Als het weer het toelaat, zullen deze werkzaamheden nu in begin 2011 plaats gaan vinden.

De provincie zal tussen 6 december en 10 december wel nog de noodzakelijke reparaties laten uitvoeren. Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer gewoon doorgang vinden.

---