Vrije Universiteit Amsterdam

Laagdrempelige screening en behandeling voor veelvoorkomende psychische stoornissen


* Startdatum: 29-11-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Low-Intensity Screening and Treatment for Common Mental Disorders


* Spreker: T. Donker


* Promotor: prof.dr. W.J.M.J. Cuijpers prof.dr. I. Marks


* Onderdeel: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek


* Wetenschapsgebied: Psychologie, pedagogiek en onderwijs


* Evenementtype: Promotie

Tara Donker onderzocht de mogelijkheden van laagdrempelige screening en behandeling voor veelvoorkomende psychische stoornissen. Zij ontwikkelde en valideerde een korte screeningvragenlijst via het internet, de Web Screening Questionnaire (WSQ) om te voldoen aan de behoefte om op een snelle manier mogelijke gebruikers naar zelfhulpbehandelingen (afgestemd op hun stoornis) te sturen.

De WSQ is geschikt voor het screenen van veelvoorkomende psychische stoornissen. Terwijl de WSQ mensen zonder een diagnose er goed uitscreent, geeft het ook een hoog aantal vals positieven. Al kunnen resultaten verschillen tussen online en papier-pen screening vragenlijsten, vragenlijsten zoals de K10, CES-D en GAD-7 zijn betrouwbare, valide instrumenten om snel te kunnen screenen op depressie en angst via het internet.

Uit Donkers resultaten van twee meta-analyses naar laagdrempelige behandeling blijkt dat passieve psychoeducatie een klein maar significant effect heeft op het verminderen van depressieve symptomen en psychische onrust in vergelijking tot mensen zonder deze symptomen. Begeleide zelfhulp voor milde tot matige depressieve en angstsymptomen en/of stoornissen blijkt net zo effectief te zijn als face-to-face- behandeling voor depressieve- en/of angst symptomen/stoornissen. Laagdrempelige screening en behandeling voor depressie en angst kan worden gebruikt in drukke geestelijke gezondheidszorginstellingen en klinisch onderzoek door snelle toegang tot veel gebruikers te leveren tegen lage kosten. Psycho-educatie met (online) zelfhulpinterventies kunnen een eerste stap zijn in een stapsgewijs zorgmodel of een alternatief voor face-to-face behandelingen. Zelfhulpbehandelingen vergroten de keuze in behandelmogelijkheden voor de patiënt.

Het volledige proefschrift is te downloaden via VU-dare
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam