Tweede Kamer der Staten Generaal

Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bezoekt Drenthe

Leden van de vaste Kamercommissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie brengen maandag 29 november 2010 een werkbezoek aan de provincie Drenthe. Het werkbezoek staat in het teken vanhet Investeringsbudget Landelijk Gebied(ILG) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De EHS is een aaneengesloten netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. Het ILG is een samenvoeging van verschillende rijksbudgetten bedoeld voor inrichting en beheer van deze landelijke gebieden.

De leden brengen achtereenvolgens een bezoek aan:
- de Versnelde Inrichting Eelder- en Peizermaden / Leekstermeer (VIEP);

- Veenhuizen (gemeente Noordenveld);
- hoogveen- en Natura 2000-gebied Fochteloërveen;
- het Nationaal Park Drents-Friese Wolden
- het Nationaal Park Dwingelderveld.

Aan de hand van presentaties krijgt de delegatie uitleg over deze projecten.

Aansluitend volgt een tweetal presentaties over de toekomst van het ILG verzorgd door vertegenwoordigers van de provincie en het Interprovinciaal Overleg. Tot slot spreken de Leden met vertegenwoordigers van diverse instellingen en organisaties.

De delegatie bestaat uit de volgende leden:
Mw. J. Snijder-Hazelhoff (voorzitter, VVD)
MW. H. Lodders (VVD)
Mw. L. Jacobi (PvdA)
Dhr. G. Koopmans (CDA)
Dhr. H. van Gerven (SP)
Dhr. R. Grashoff (GL)
Mw. E. Wiegman (CU)